Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Biuletyn Statystyczny nr 8/2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 23.09.2014
Częstotliwość wydania: Miesięczna

Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.

Uwaga. W związku z koniecznością wprowadzenia korekty danych opublikowanych wcześniej w Biuletynie Statystycznym (BS) za lata 2013-2018  w  tablicy nr 24 „Budżet państwa”, w poniższym pliku zamieszczono zestaw danych za lata 2013-2017, w którym czerwoną czcionką oznaczono skorygowane wartości:

08.04.2019:
-  w kolumnie „ubezpieczenia społeczne”,  w wierszu odpowiadającym okresowi I—IX 2013 – zmiany dotyczą numerów od 10/2013 BS do 12/2014 BS,
-  w kolumnie „środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi”, w wierszu odpowiadającym okresowi I—VII 2016 – zmiany dotyczą numerów od 8/2016 BS do 10/2017 BS,
-  w kolumnie „podatek dochodowy od osób fizycznych” w wierszu odpowiadającym okresowi I—V 2017 – zmiany dotyczą numerów od 6/2017 BS do 8/2018 BS.

25.04.2019:
- w kolumnie „podatek dochodowy od osób fizycznych” w wierszu odpowiadającym okresowi I—XII 2017 – zmiany dotyczą numerów od 5/2018 BS do 02/2019 BS,
-  w kolumnie „współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej” w wierszach dla okresów: od  I  do  I-XII  2013 r. – BS prezentuje dane od nr 01/2014 r.,
- w kolumnie „subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego”  w wierszach dla okresów: od  I  do  I-XI 2013 r. – zmiany dotyczą numerów od 01/2013 BS do 12/2013 BS.

Przekroje: wybrane dane wg województw, sekcje i działy PKD 2007, główne grupy przemysłowe MIGs, sekcje SITC, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP, sektory własności, wybrane dane dla krajów członkowskich UE.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter