Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Szkolnictwo wyższe – studenci i absolwenci

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
17.10.2022

Studenci uczelni


Częstotliwość publikacji:  roczna


Okres obserwacji: dane roczne

Dostępny szereg czasowy:  2021

Przekrój:  Polska; region; województwo; miasto; uczelnia; grupa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013; podgrupa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013; nazwa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013; kierunek studiów; rodzaj studiów

Definicje pojęć:  Student - osoba kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich.

Wyjaśnienia metodologiczne:  Łącznie z cudzoziemcami

Stan w dniu 31 grudnia 2021 r. Prezentowane dane to wyniki wstępne.

Źródło danych, zestaw danych, gestor: Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki; opracowanie wyników badań - Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Gdańsku

Dostępne formaty plików:   xlsx, csv

 

Absolwenci uczelni


Częstotliwość publikacji: roczna


Okres obserwacji:  dane roczne

Dostępny szereg czasowy:  2021

Przekrój:  Polska; region; województwo; miasto; uczelnia; grupa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013; podrupa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013; nazwa kierunków kształcenia wg ISCED-F 2013; kierunek studiów; rodzaj studiów

Definicje pojęć: Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy:

  1. licencjata, inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów pierwszego stopnia;
  2. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny potwierdzający wykształcenie wyższe na tym samym poziomie – w przypadku studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Wyjaśnienia metodologiczne:  Łącznie z cudzoziemcami

Absolwenci, którzy ukończyli studia w 2021 r.

Stan w dniu 31 grudnia.

Prezentowane dane to wyniki wstępne.

Źródło danych, zestaw danych, gestor: Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki; opracowanie wyników badań - Główny Urząd Statystyczny; Urząd Statystyczny w Gdańsku

Dostępne formaty plików: xlsx, csv

Do góry

Newsletter