Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2022 roku

Badaniem objęte zostały 82 przedsiębiorstwa prowadzące w 2022 r. działalność leasingową. Przedsiębiorstwa te w ciągu całego 2022 r. zawarły 546 tys. nowych umów leasingu na 668 tys. przedmiotów (środków) o łącznej wartości 68,4 mld zł.
Czytaj dalej
30
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2022 roku

W 2022 roku zasięgi ubóstwa ekonomicznego w gospodarstwach domowych ogółem w Polsce pozostały na podobnym poziomie jak w 2021 r., choć przeciętna sytuacja materialna gospodarstw domowych realnie pogorszyła się, m.in. z powodu wysokiej inflacji. Podobnie jak rok wcześniej, stopa ubóstwa skrajnego wyniosła niecałe 5%, relatywnego ok. 12%, a ustawowego ok. 7%.
Czytaj dalej
30
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5% (wskaźnik cen 111,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie (wskaźnik cen 100,0).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (1 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 3 kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2023 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W czerwcu br. jedynie jednostki zajmujące się przetwórstwem przemysłowym oraz handlem hurtowym wyrażają pozytywną opinię na temat sytuacji gospodarczej (po negatywnej sprzed miesiąca).
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W czerwcu br. podmioty prowadzące działalność w budownictwie, handlu detalicznym oraz informacji i komunikacji oceniają koniunkturę pozytywnie i lepiej niż w poprzednim miesiącu. W pozostałych badanych obszarach formułowane są niekorzystne opinie na temat kondycji gospodarki. Poprawa nastrojów odnośnie sytuacji przedsiębiorstw jest jedynie widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki w sekcji zakwaterowanie i gastronomia – największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z ubiegłym miesiącem, o 4,9. W przypadku przetwórstwa przemysłowego oraz handlu hurtowego oceny koniunktury są nieco bardziej pesymistyczne niż w maju br., natomiast w transporcie i gospodarce magazynowej są takie same, jak w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W czerwcu br. jedynie podmioty prowadzące działalność w budownictwie oceniają koniunkturę gospodarczą negatywnie, ale lepiej niż w maju br. W pozostałych badanych obszarach formułowane przez przedsiębiorców opinie są korzystne i w większości zbliżone do tych sprzed miesiąca. Poprawa nastrojów związanych z sytuacją w gospodarce jest widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa, a także zakwaterowanie i gastronomia — wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury odpowiednio o 3,5 oraz 4,8 w porównaniu z majem br.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter