Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

15
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 550,7 mld PLN w eksporcie oraz 531,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 19,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 32,6 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 10,2%, a import spadł o 0,2%.
Czytaj dalej
15
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 13,0% (przy wzroście cen towarów – o 13,3% i usług – o 12,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny zarówno towarów jak i usług utrzymały się na tym samym poziomie.
Czytaj dalej
15
czer

Starzenie się ludności Polski w świetle wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

„Starzenie się ludności Polski w świetle wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021” jest kolejną publikacją przygotowaną w oparciu o wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 oraz NSP 2011.
Czytaj dalej
15
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2022/2023 (wyniki wstępne)

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1223,6 tys. osób, o 5,5 tys. więcej niż w 2021 r. W roku akademickim 2021/22 dyplom ukończenia studiów otrzymało 292,6 tys. absolwentów, o 4,8 tys. mniej niż w roku akademickim 2020/21.
Czytaj dalej
15
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2011-2021

W Polsce w 2021 r. efektywność energetyczna wzrosła o 0,5% w porównaniu z 2020 r. W latach 2012–2021 roczne skumulowane tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 0,9%. Energochłonność pierwotna PKB obniżała się w tym okresie o średnio 2,6% rocznie, a energochłonność finalna PKB o 1,5%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w transporcie (o 2,2%).
Czytaj dalej
15
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1 kwartale 2023 roku

W 1 kwartale 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 1 353,9 mld zł, a koszty ich uzyskania 1 278,6 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 60,8 mld zł.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

15
czer

Poznań w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder promocyjny
Czytaj dalej
15
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2022 r. zmniejszyła się powierzchnia zasiewów zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych, natomiast zwiększyła się powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku. W porównaniu z 2021 r. zmniejszyła się produkcja warzyw gruntowych i owoców z drzew, a zwiększyła się produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych. W grudniu 2022 r. odnotowano wzrost w skali roku liczebności stada bydła, owiec, trzody chlewnej i drobiu ogółem.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter