Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

Rezultaty przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2023 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2023 r. jak i bieżąca (czerwiec 2023 r.) sytuacja gospodarstw rolnych kształtowały się niekorzystnie i gorzej w porównaniu z poprzednim półroczem. Natomiast prognozy na II półrocze 2023 r. są mniej pesymistyczne niż w poprzedniej edycji badania.
Czytaj dalej
29
wrz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,2% (wskaźnik cen 108,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4% (wskaźnik cen 99,6).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa podlaskiego.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
29
wrz

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące edukacji w województwie łódzkim w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (2 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 2 kwartale 2023 roku.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacje dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego opracowano w Głównym Urzędzie Statystycznym na podstawie sprawozdawczości budżetowej Ministerstwa Finansów. Prezentowane dane o dochodach i wydatkach według działów obejmują wszystkie paragrafy dochodowe/wydatkowe zrealizowane w danym dziale.

Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2023 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

We wrześniu br. we wszystkich badanych obszarach gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne, zazwyczaj bardziej pesymistyczne niż przed miesiącem.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

We wrześniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i gastronomii. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród podmiotów z sekcji informacja i komunikacja (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 6,7). Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Pozytywnie i lepiej niż w poprzednim miesiącu oceniają koniunkturę podmioty zajmujące się handlem detalicznym, a także transportem i gospodarką magazynową. W przypadku handlu detalicznego odnotowano największą poprawę w opiniach wyrażanych przez przedsiębiorców – wzrost wartości wskaźnika o 3,9 w porównaniu z sierpniem br.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

We wrześniu br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się informacją i komunikacją. Największą poprawę ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących działalność w transporcie i gospodarce magazynowej (wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 3,7). Lepiej niż w poprzednim miesiącu koniunkturę oceniają także jednostki z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Negatywne, choć podobne jak w ubiegłym miesiącu, oceny wyrażają jedynie podmioty zajmujące się budownictwem oraz handlem detalicznym.
Czytaj dalej
29
wrz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter