Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2023 roku

3
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2023 r. z podziałem na województwa

5
pazdz

Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w I półroczu 2023 r.

5
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2022 rok

5
pazdz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2022 roku

5
pazdz

Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

10
pazdz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-06 2023 r.

11
pazdz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2023

12
pazdz

Wolontariat w 2022 roku

13
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku

13
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2023 r.

13
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2023 r. w stosunku do września 2017 r.

13
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w trzecim kwartale 2023 roku

13
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w trzecim kwartale 2023 r.

16
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2023 roku

16
pazdz

Trwanie życia w zdrowiu w 2022 r.

16
pazdz

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca

16
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2022 roku

18
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2023 roku

19
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku

19
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku

19
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku

19
pazdz

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2022 roku

19
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku

19
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku

19
pazdz

Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy w 2022 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku

19
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2023 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2023 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2023 roku

19
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024

20
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2023 roku

20
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2023 roku

20
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2023 roku

20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku

23
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku

23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2023 r.)

23
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku

23
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2022-2023

23
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku

24
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 1-3 kwartał 2023 r.

24
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2023

24
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku

24
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2023 roku

24
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (październik 2023)

25
pazdz

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku

25
pazdz

Zarządzanie i działalność integracyjna podmiotów gospodarki społecznej w 2021 roku

26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

26
pazdz

Pracujący i wynagrodzenia w gospodarce narodowej (dane ostateczne) w 2022 r.

26
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w maju 2023 r.

26
pazdz

Infografika - Pracujący w gospodarce narodowej w maju 2023 r.

26
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w 2022 roku

26
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2022 roku

30
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2020-2022

30
pazdz

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2022 roku

30
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2019-2021 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)

31
pazdz

Praca nierejestrowana w 2022 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)

31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 roku

31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2022/2023

31
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2022 roku

31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 2 kwartał 2023 roku

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2022 roku

31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2023

Publikacje urzędów statystycznych

3
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie śląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

4
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie małopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

5
pazdz

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

10
pazdz

Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 2020 -2022

Urząd Statystyczny w Katowicach

11
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

12
pazdz

Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

12
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

12
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

13
pazdz

Dzień Edukacji Narodowej - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

16
pazdz

Opole w liczbach w latach 2021-2022

Urząd Statystyczny w Opolu

17
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

23
pazdz

Powiaty w województwie śląskim w latach 2018-2022

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2023 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
pazdz

Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2020-2022

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - wrzesień 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
pazdz

Światowy Dzień Miast - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
pazdz

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
pazdz

Statystyka Wrocławia. Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2023 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter