Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
29
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2022 roku

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, praktycznie bez strat.
Czytaj dalej
29
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 4 kwartał 2021 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
29
kwi

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2020 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną.
Czytaj dalej
29
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 12,3% (wskaźnik cen 112,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).
Czytaj dalej
29
kwi

Satelitarny rachunek kultury w 2017 r.

Udział obszaru kultury w gospodarce narodowej wyniósł niemal 3%, na co w największym stopniu składała się działalność podmiotów w dziedzinie Reklama, a w dalszej kolejności Sztuki audiowizualne i multimedia oraz Książki i prasa. To te dziedziny dominowały w większości transakcji składających się na satelitarny rachunek kultury w 2017 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (kwiecień 2022)

Wyniki kwietniowej edycji dodatkowego badania wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę, wskazują na coraz mniejszy wpływ czynników związanych z pandemią na badane podmioty. Po raz pierwszy ankietowane przedsiębiorstwa były również pytane o doświadczenia negatywnych skutków wojny w Ukrainie.
Czytaj dalej
29
kwi

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 roku

Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
kwi

Popyt na pracę w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, czyli o liczbie pracujących, wolnych miejscach pracy według zawodów i rodzajów działalności oraz o liczbie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Oceny spadły jedynie w budownictwie. Największa poprawa nastąpiła w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie podlaskim

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w kwiecień 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2021 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, natomiast najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - marzec 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Kwiecień 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (marzec 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w marcu 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2022 r.
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie warmińsko-mazurskim

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie warmińsko-mazurskim
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - marzec 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii. Najmniejszą poprawę sygnalizują firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę lepiej niż w marcu. Największy wzrost ocen odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują prowadzący działalność w zakresie handlu detalicznego. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie wielkopolskim

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. utrzymała się notowana od lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W strukturze użytkowania gruntów odnotowano wzrost udziału użytków rolnych (UR) w dobrej kulturze, w tym zasiewów i łąk trwałych. Wielkopolskie jest regionem przodującym w uprawie głównych ziemiopłodów, szczególnie zbóż, buraków i ziemniaków. Dominuje też w hodowli świń oraz kur niosek.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie zachodniopomorskim

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w województwie zachodniopomorskim utrzymał się notowany od wielu lat spadek liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010 pomimo zmniejszania się powierzchni gruntów ogółem odnotowano wzrost powierzchni użytków rolnych. Wśród zwierząt gospodarskich wzrosła populacja drobiu i bydła, a pogłowie świń spadło. Zmniejszyła się również liczba gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego uzyskujących dochody z prowadzonej działalności rolniczej.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w marcu. Największa poprawa ocen nastąpiła w transporcie i gospodarce magazynowej.
Czytaj dalej
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
kwi

Statystyka Warszawy. Marzec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
kwi

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem w województwie mazowieckim wyniosła 208,1 tys. i stanowiła 15,8% ogólnej liczby gospodarstw rolnych w Polsce. W porównaniu z Powszechnym Spisem Rolnym 2010 liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 20,7 tys., tj. o 9,1%.
Czytaj dalej
29
kwi
29
kwi
29
kwi

Matura - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
kwi
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w marcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter