Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
sty

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), bilansu płatniczego oraz handlu zagranicznego
Czytaj dalej
29
sty

Produkt krajowy brutto w 2020 roku - szacunek wstępny

Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 roku był realnie niższy o 2,8% w porównaniu z 2019 r., wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r. (w cenach stałych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
29
sty

Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2020 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
29
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2020 roku

Według wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2020 r. liczyło 6 278,9 tys. sztuk, i było wyższe o 0,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku.
Czytaj dalej
29
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2020 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2020 r. liczyło 11 727,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 4,6%.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości obszarów.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – styczeń 2021 r.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2021 r.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny spadły oraz budownictwo, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości obszarów.
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury najwyższy jest w sekcji informacja i komunikacja, najniższy – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów obserwuje się poprawę ocen bieżących („diagnoz”) przy jednoczesnej poprawie oczekiwań („prognoz”).
Czytaj dalej
29
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w grudniu ub.r. Tylko w sekcji transport i gospodarka magazynowa oceny są podobne jak przed miesiącem. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
29
sty

Rozdanie nagród w Konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

Urząd Statystyczny w Warszawie

W dniach 21 i 22 stycznia 2021 r. Zastępca Dyrektora Urzędu Pani Agnieszka Ajdyn przekazała przedstawicielom gmin, które wygrały Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu, atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu komputerowego oraz pamiątkowe dyplomy.
Czytaj dalej
29
sty
29
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter