Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r.

13.05.2019
Ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosło 4950,94 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rejestracje i upadłości podmiotów gospodarczych w I kwartale 2019 roku

13.05.2019
W I kwartale 2019 roku odnotowano 95 300 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 4,3% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 155 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 11,5% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON kwiecień 2019

08.05.2019
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Transport drogowy w Polsce w latach 2016 i 2017

08.05.2019
Informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor transportowy, przewozy ładunków (wg form organizacyjnych transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup ładunków, stref odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilanse przewozów oraz informacje o sieci drogowej, pojazdach samochodowych zarejestrowanych, wypadkach drogowych. Wybrane informacje o transporcie drogowym w krajach UE.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku

30.04.2019
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku

30.04.2019
Podstawowe informacje na temat form, sposobów i możliwości łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi przez osoby w wieku 18-64 lata.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 roku

30.04.2019
W Polsce w 2018 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zaobserwowano spadek liczby aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia wynikający ze zmniejszenia liczby pracujących i bezrobotnych. W tym czasie zwiększyła się liczba osób biernych zawodowo. Przełożyło się to na spadek współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia spadła, ale jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek wskaźnika zatrudnienia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2017 roku

30.04.2019
W Polsce w 2017 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zaobserwowano wzrost liczby aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia wynikający ze zwiększenia liczby pracujących i zmniejszenia liczby bezrobotnych. W tym czasie zmniejszyła się liczba osób biernych zawodowo. Przełożyło się to na wzrost współczynnika aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII

30.04.2019
Dane o liczbie i strukturze ludności, w tym o rezydentach wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2018r.
Czytaj dalej
1    126  127  128  129  130  131  132  133  134    153
Do góry

Newsletter