Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2020

31.12.2020
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2019 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020

31.12.2020
Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca kluczowe statystyki dotyczące Polski, oraz ważniejsze zróżnicowania regionalne i porównania międzynarodowe. Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną.
Czytaj dalej

Publikacja Obrót nieruchomościami w 2019 roku

31.12.2020
Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, oraz nieruchomości gruntowych. Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2019 roku

31.12.2020
W 2019 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia rynku pracy (dane dla 2019 r.)

31.12.2020
Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenia brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2019 r. wyniosła ok. 1,5 mln i w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku zwiększyła się o 1,4% (wobec spadku o 3,7% zaobserwowanego w grudniu 2018 r. w odniesieniu do roku poprzedniego).
Czytaj dalej

Publikacja Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2019 roku

31.12.2020
Publikacja jest kolejnym z serii opracowaniem informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2020

31.12.2020
Publikacja zawiera informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący informacje dotyczące gospodarki i środowiska.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku

31.12.2020
Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczo-rozwojowej (B+R), nakłady na prace badawcze i rozwojowe, źródła finansowania prac badawczych i rozwojowych, środki zagraniczne na działalność B+R, personel w działalności B+R, aparatura naukowo-badawcza, rodzaje badań.
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    153
Do góry

Newsletter