Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Rynek dzieł sztuki i antyków w 2018 roku

28.06.2019
W 2018 r. 125 (57,6%) podmiotów zajmowało się sprzedażą dzieł sztuki i antyków, natomiast 92 (42,4%) prowadziło sprzedaż dzieł sztuki i antyków oraz działalność wystawienniczą. Łączna kwota sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 133,5 mln zł. Najczęściej wybieranym kanałem dystrybucji dzieł sztuki i antyków były tradycyjne aukcje organizowane przez jednostkę (58,4 mln zł, tj. 43,8%). W porównaniu z 2017 r. wzrosła o 12,0% sprzedaż dzieł sztuki i antyków za pośrednictwem Internetu (z 12,4 mln zł do 13,9 mln zł).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2018 roku

28.06.2019
Aktywa (pasywa) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2018 r. ukształtowały się na poziomie 17 330,2 mln zł i były o 7,0% wyższe niż rok wcześniej. Przychody ogółem były wyższe o 8,8% od uzyskanych w 2017 r., a koszty ogółem o 8,6%.
Czytaj dalej

Publikacja Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017

28.06.2019
W publikacji ze zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, wyodrębniono podmioty o różnym potencjale rozwojowym, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane - pierwszy kwartał 2019 roku

27.06.2019
Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 5/2019

26.06.2019
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu maja 2019 r.

26.06.2019
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu maja 2019 r.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2019 r.

26.06.2019
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny) oraz handlu zagranicznego.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2019 roku

26.06.2019
Ilość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. Informacje dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2019 roku

24.06.2019
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,6% (wobec wzrostu o 6,1% w maju 2018 r.). W porównaniu z kwietniem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 3,5%.
Czytaj dalej
1    115  116  117  118  119  120  121  122  123    153
Do góry

Newsletter