Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2015 roku

28.06.2019
Bilans przepływów międzygałęziowych, opracowany zgodnie z metodologią SNA/ESA. Dwa warianty bilansu w bieżących cenach bazowych - z wydzieleniem i bez wydzielenia przepływów pochodzących z importu. Produkcja globalna, import wyrobów i usług, zużycie pośrednie, spożycie, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i eksport.
Czytaj dalej

Publikacja Wiadomości Statystyczne nr 6/2019 (697)

28.06.2019
W numerze m.in.: Iwona MARKOWICZ, Paweł BARAN — Jakość danych dotyczących wewnątrzunijnej wymiany towarowej; Dorota KAŁUŻA-KOPIAS, Witold ŚMIGIELSKI — Dylematy pomiaru imigracji zarobkowej na przykładzie województwa łódzkiego; Agnieszka SZULC-OBŁOZA — Praca nierejestrowana w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Popyt na pracę w 2018 roku

28.06.2019
Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki pracy w 2018 roku

28.06.2019
Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona środowiska w 2018 roku

28.06.2019
W 2018 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o 2% w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o 0,3%, nastąpiła także redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 11% oraz gazowych o 0,3%. Wzrosła natomiast o ok. 2% ilość wytworzonych odpadów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 roku

28.06.2019
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (wskaźnik cen 100,3), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6% (wskaźnik cen 102,6).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2018 roku

28.06.2019
W 2018 r. badaniem zostały objęte 283 podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych1. Przedsiębiorstwa te obsłużyły 4 364 tys. klientów, udzielając im 5 439 tys. kredytów i pożyczek o łącznej wartości 50 841 mln zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Infrastruktura komunalna w 2018 roku

28.06.2019
W Polsce w 2018 roku długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o ponad 3,9 tys. km (o 2,5%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 60,1 tys. sztuk (o 1,8 %).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2018 roku

28.06.2019
W 2018 r. odnotowano zahamowanie tendencji spadkowej zasięgu ubóstwa ekonomicznego szacowanego w oparciu o wydatki gospodarstw domowych. W porównaniu z 2017 r. wzrósł zasięg ubóstwa skrajnego (z ok. 4% osób do ok. 5% osób) oraz relatywnego (z ok. 13% osób do ok. 14% osób). Wzrost ubóstwa dotyczył w większym stopniu mieszkańców wsi niż miast. Znacząco zwiększyło się ubóstwo wśród gospodarstw domowych utrzymujących się głównie ze świadczeń społecznych (innych niż emerytury i renty). Odnotowano także wzrost zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Apteki i punkty apteczne w 2018 roku

28.06.2019
W końcu 2018 r. działało 12,9 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,2 tys. punktów aptecznych. Pracowało w nich 60,3 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.
Czytaj dalej
1    114  115  116  117  118  119  120  121  122    153
Do góry

Newsletter