Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2015 r.

30.06.2015
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Maj 2015 r.

29.06.2015
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.

26.06.2015
Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2013 r.
Czytaj dalej

Światowy Dzień Rybołówstwa - infografika

26.06.2015
Infografika przygotowana z okazji Światowego Dnia Rybołówstwa przypadającego na dzień 27 czerwca.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w I kwartale 2015 roku

25.06.2015
W końcu I kwartału 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 74,6 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 20,2, tys., tj. o 37,2%. W porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 20,4 tys., tj. o 37,6%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 18,9 tys. (tj. 9,8%) nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2015 roku utworzono o 25,2% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 7,6% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego. W okresie I kwartału 2015 roku zlikwidowano o 1/3 więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2014 roku i o 0,2% więcej niż w I kwartale roku poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Popyt na pracę w 2014 r.

25.06.2015
Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

25.06.2015
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec grudnia 2014 r. wyniosła 233,9 mld zł (wzrost o 10,4% w stosunku do roku poprzedniego). W 2014 r. fundusze inwestycyjne wykazały dodatni wynik z operacji w kwocie 9,5 mld zł (o 5,7 mld zł mniej). Wartość portfela inwestycyjnego funduszy zwiększyła się do 211,2 mld zł (o 11,1%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Czerwiec 2015 r.

25.06.2015
W czerwcu 2015 r. nastroje konsumenckie dotyczące zarówno sytuacji bieżącej, jak i przyszłej poprawiły się. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej był wyższy o 3,2 p. proc. niż w maju br. i ukształtował się na poziomie -10,4.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 5/2015

24.06.2015
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych V 2015 r.

24.06.2015
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
1    32  33  34  35  36  37  38  39  40    66
Do góry

Newsletter