Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2014 r.

24.06.2015
W 2014 r. badaniem zostało objętych 57 podmiotów prowadzących działalność faktoringową. Wartość wykupionych wierzytelności przez badane przedsiębiorstwa wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 15,3% i wyniosła 152 681 mln zł. Z usług faktoringowych skorzystało 8 883 klientów o 3,2% więcej niż rok wcześniej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2015 roku

24.06.2015
W końcu maja 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1702,1 tys. osób (w tym 874,2 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób. W ujęciu rocznym spadła o 284,6 tys. osób, tj. o 14,3%. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu maja 2015 r. stanowili 10,8% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w kwietniu 2015 r. – 11,2%; w maju 2014 r. – 12,5%).
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2015 r.

24.06.2015
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2009-2013

23.06.2015
Liczba i struktura nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej wg stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu powstania, trudności napotykanych przez przedsiębiorców przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podstawowe dane o właścicielach nowo tworzonych przedsiębiorstw osób fizycznych wg wieku, płci, wykształcenia i charakteru poprzednio wykonywanej przez nich pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją - maj 2015 r.

23.06.2015
Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2015 r.

22.06.2015
W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 6 (plus 8 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 11% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 10%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2015 r.

22.06.2015
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Tablica Ludność w miejscowościach statystycznych według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.

22.06.2015
Ludność w miejscowościach statystycznych według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kw. 2015 roku

19.06.2015
Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I kwartale 2015 r. były mniej korzystne niż rok wcześniej, chociaż wzrosła składka przypisana brutto zarówno w dziale ubezpieczeń na życie (o 3,7%) jak i ubezpieczeń majątkowych ( o 2,2%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

19.06.2015
W I kwartale 2015 r. wynik1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,0 mld zł, o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 8,5% i wyniosła 1566,6 mld zł. Wartość kredytów dla sektora niefinansowego zwiększyła się o 7,8%, do 917,2 mld zł, a depozytów o 10,3%, do 855,9 mld zł .
Czytaj dalej
1    33  34  35  36  37  38  39  40  41    66
Do góry

Newsletter