Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2013 r.

14.02.2014
W IV kwartale 2013 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,5% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,2%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Pracy 2012

12.02.2014
Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy, bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki na stanowisku pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane), koszty pracy, wynagrodzenia (fundusze wynagrodzeń i przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne i realne; wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów, struktura pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie kwoty bazowej w 2013 r.

11.02.2014
Kwota bazowa, o której mowa w art. 19 powołanej ustawy, w 2013 r. wyniosła 3191,93 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r.

11.02.2014
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 2,5 %.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r.

11.02.2014
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r. wyniosło 3650,06 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.

11.02.2014
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3821,51 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.

11.02.2014
Ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2013 r.

11.02.2014
W 2013 roku eksport w cenach bieżących wyniósł 638,6 mld zł, a import 648,2 mld zł. W porównaniu z 2012 r. eksport zwiększył się o 5,8%, a import utrzymał się na takim samym poziomie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 9,6 mld zł (w 2012 roku minus 44,7 mld zł).
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010 - 2012

05.02.2014
Wyniki kwartalnych badań aktywności ekonomicznej ludności zrealizowanych w latach 2010–2012 ilustrujące zmiany w poziomie aktywności ekonomicznej ludności, liczbie i strukturze demografi czno-społecznej i zawodowej pracujących i bezrobotnych oraz przyczynach bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2013

03.02.2014
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
1    572  573  574  575  576  577  578  579  580    580
Do góry

Newsletter