Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Koniunktura konsumencka - Styczeń 2014 r.

24.01.2014
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,8 p. proc. i ukształtował się na poziomie -20,2. W największym stopniu poprawiły się oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 6,6 p. proc.), a w nieco mniejszym oceny dotyczące obecnej, jak i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 3,8 i 3,3 p. proc.).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2014 r.

23.01.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu oceniany jest pozytywnie, lepiej od negatywnych ocen z grudnia i analogicznego miesiąca ostatnich pięciu lat. Utrzymują się niekorzystne oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji. Odpowiednie prognozy są pozytywne, wobec negatywnych oczekiwań formułowanych w grudniu.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej - styczeń - grudzień 2013 r.

21.01.2014
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w 2013 r. spadły w stosunku do roku poprzedniego o 1,3% (wobec wzrostu 3,3% w 2012 r.), w tym w największym stopniu - o 10,3% - w górnictwie i wydobywaniu. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe obniżono o 0,8%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,6%. Podniesiono natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 1,6%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2013 r.

21.01.2014
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w grudniu 2013 r. o 6,6% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 9,6%) i o 9,7% niższa w porównaniu z listopadem 2013 r.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2013 r.

20.01.2014
Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2013 r. wyniosło 3837,20 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r.

20.01.2014
Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4004,35 zł
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.

20.01.2014
Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4005,97 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2013 r.

20.01.2014
Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2013 r. wyniosło 4217,67 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r.

20.01.2014
Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2013 r. wyniosło 4221,50 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2013 r.

20.01.2014
Ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2013 r. wyniosła 71,22 zł za 1 dt.
Czytaj dalej
1    572  573  574  575  576  577  578  579  580    580
Do góry

Newsletter