Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2015 r.

22.10.2015
W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw większości badanych sekcji zgłaszają pozytywne oceny koniunktury. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają koniunkturę optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem i lepiej niż w analogicznym okresie ostatnich czterech lat.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Październik 2015 r.

22.10.2015
W październiku 2015 r. bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2015

22.10.2015
Handel zagraniczny w 2014 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR. Obroty towarowe prezentowane są wg CN, SITC, BEC oraz PKWiU. Dane o międzynarodowej wymianie usług w podziale na rodzaje usług i kraje partnerskie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

21.10.2015
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne na koniec czerwca 2015 r. wyniosła 264,0 mld zł (wzrost o 21,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W I półroczu 2015 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły dodatni wynik z operacji w kwocie 5,9 mld zł (o 2,6 mld zł więcej).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

20.10.2015
Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1 metr sześcienny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2014 r.

20.10.2015
Badaniem objętych zostało 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które prowadziły działalność operacyjną na koniec 2014 r. Wartość pożyczek udzielonych członkom SKOK w ciągu roku wyniosła 4 760 mln zł, jednocześnie kasy przyjęły depozyty na kwotę 12 317 mln zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych we wrześniu 2015 r.

20.10.2015
Na rynku rolnym we wrześniu, w porównaniu z sierpniem 2015 r., wzrosły ceny większości produktów w skupie i na targowiskach, za wyjątkiem ziemniaków i żywca wołowego; oraz drobiu w skupie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

20.10.2015
W 2015 r. 77,9% gospodarstw domowych miało w domu przynajmniej jeden komputer. Dostęp do Internetu w 2015 r. posiadało 75,8% gospodarstw domowych, w tym 71,0% – szerokopasmowy. Dostęp do Internetu posiadało 92,7% przedsiębiorstw; najczęściej korzystały one z łączy szerokopasmowych (91,9%).
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

19.10.2015
Ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika sprzedaży detalicznej. Wrzesień 2015 r.

19.10.2015
We wrześniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 2,9% (wobec wzrostu o 2,0% przed miesiącem oraz o 3,0% we wrześniu ub. roku). W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 0,1% (wobec spadku przed rokiem o 1,0%).
Czytaj dalej
1    644  645  646  647  648  649  650  651  652    753
Do góry

Newsletter