Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2009-2013

04.12.2015
Przedstawiamy Państwu pierwszą edycję publikacji prezentującej wybrane wskaźniki przedsiębiorczości opracowane dla zbiorowości podmiotów niefinansowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób, prowadzących księgi rachunkowe. Źródłem danych są roczne sprawozdania SP.
Czytaj dalej

Publikacja Emerytury i renty w 2014 r.

03.12.2015
Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz relacji do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń – w obrębie pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja danych ZUS, MON, MSW oraz MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane z KRUS). Porównanie wysokości przeciętnej emerytury i dochodu rozporządzalnego emeryckich gospodarstw domowych z minimum socjalnym i minimum egzystencji. Charakterystyka gospodarstw domowych emerytów i rencistów.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2014 r.

01.12.2015
Wyniki produkcji roslinnej i zwierzęcej (w ujęciu wartościowym i ilościowym). Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu spożywczego. Import i eksport niektórych produktów rolnictwa i wyrobów przemysłu spożywczego. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2014 roku

01.12.2015
W ostatnich kilku latach odnotowano wzrost ogólnej liczby podmiotów objętych rocznym badaniem działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób. W 2014 roku, liczebność podmiotów małych była wyższa niż w 2009 o 20,1%, dużych o 7,6%, średnich zaś – niższa o 4,4%. W porównaniu z rokiem 2009, w badanych przedsiębiorstwach odnotowano niewielki wzrost ogólnej liczby osób zatrudnionych. Zatrudnienie w podmiotach małych i dużych wzrosło odpowiednio o 4,2% i 5,2%, a w podmiotach średnich zmniejszyło się o 6,4%.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r.

01.12.2015
W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 125 centrów integracji społecznej (CIS), 88 zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) i 691 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Spośród nich 3/4 zostało utworzonych przez podmioty non-profit, tj. stowarzyszenia, fundacje oraz społeczne podmioty wyznaniowe.
Czytaj dalej

Publikacja Jakość życia w Polsce. Edycja 2015

01.12.2015
Zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. Wskaźniki te dotyczą zarówno obiektywnych warunków życia, jak również odczuwanej przez poszczególne osoby subiektywnej jakości życia. W opracowaniu prezentowane są najbardziej aktualne dane.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zdrowie i zachowania zdrowotne mieszkańców Polski w świetle badania EHIS 2014

01.12.2015
Jak mieszkańcy Polski oceniają swoje zdrowie, czy dbają o nie i wykonują badania profilaktyczne, jak często chodzą do lekarzy i stosują leki, jaki styl życia prowadzą? Odpowiedzi na te pytania poznamy dzięki wynikom badania EHIS, które GUS przeprowadził w końcu 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w 2014 r.

01.12.2015
Publikacja Kapitał ludzki w Polsce prezentuje wskaźniki pozwalające na prowadzenie badań i analiz w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych.
Czytaj dalej
1    645  646  647  648  649  650  651  652  653    764
Do góry

Newsletter