Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2015 r.

16.12.2015
W listopadzie 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,2% r/r i wyniosło 5616,7 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,0% r/r i wyniosło 4164,01 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r.

15.12.2015
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r. w stosunku do października 2015 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r.

15.12.2015
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (w tej samej skali zmieniły się ceny zarówno towarów, jak i usług). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 0,4%) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,3%), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 p. proc. i 0,02 p. proc. Podwyżki opłat związanych z transportem (o 0,3%) oraz mieszkaniem (o 0,1%) podniosły ten wskaźnik po 0,02 p. proc.
Czytaj dalej

Publikacja Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/2015

15.12.2015
Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profi lowanych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, pomieszczeniach szkolnych oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną komentarz analityczny, uwagi metodologiczne.
Czytaj dalej

Publikacja Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 r.

15.12.2015
Charakterystyka wielkości i struktury oraz działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Październik 2015 r.

14.12.2015
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r.

11.12.2015
Wyniki badania struktury wynagrodzeń jako jedyne źródło pozwalają na analizę zróżnicowania poziomu przeciętnych (miesięcznych i godzinowych) wynagrodzeń i ich struktury według cech osób fizycznych, takich jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód oraz cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób, a więc: rodzaj działalności, sektor własności...
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2015

11.12.2015
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -X 2015 r.

11.12.2015
W okresie styczeń – październik br. eksport w cenach bieżących wyniósł 616587,7 mln zł, a import 604564,3 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12023,4 mln zł, wobec minus 7916,5 mln zł przed rokiem.
Czytaj dalej
1    643  644  645  646  647  648  649  650  651    764
Do góry

Newsletter