Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Przewozy ładunków i pasażerów w 2013 r.

23.06.2014
W 2013 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1848,3 mln ton ładunków, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. Wykonana praca przewozowa wyniosła 347,9 mld tonokilometrów i była większa o 6,8% niż w 2012 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2014 r.

23.06.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest korzystnie, podobnie jak w maju i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Oceny i prognozy portfela zamówień oraz przewidywania dotyczące produkcji są optymistyczne, choć ostrożniejsze od zgłaszanych w maju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Czerwiec 2014 r.

23.06.2014
W czerwcu 2014 r. nastroje konsumenckie, ocenianie na podstawie wskaźników syntetycznych, poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca. Zarówno bieżący, jak i wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej osiągnęły wartość najwyższą od lipca 2010 r.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna - NSP 2011

23.06.2014
Informacje o stanie i strukturze gospodarstw domowych - wg definicji mieszkaniowej oraz ekonomicznej - wg ich wielkości z wyróżnieniem gospodarstw rodzinnych i nierodzinnych.
Czytaj dalej

Publikacja Nakłady i wyniki przemysłu w I kwartale 2014 r.

20.06.2014
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany, wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - kwiecień 2014 r.

18.06.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w maju 2014 r.

18.06.2014
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2014 r. były o 0,2% niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,2%), w tym najbardziej w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (po 0,6%).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2014 r.

18.06.2014
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w maju br. o 4,4% wyższa niż przed rokiem i o 1,7% niższa w porównaniu z kwietniem br.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r.

18.06.2014
W I kwartale 2014 r. w sektorze bankowym odnotowano wynik finansowy netto niższy o 3,2% od osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe - maj 2014 r.

18.06.2014
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-maj 2014 r. oddano do użytkowania 55766 mieszkań, tj. o 3,0% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (kiedy odnotowano wzrost o 0,1%) i o 3,0% mniej niż odpowiednio w 2012 r.
Czytaj dalej
1    613  614  615  616  617  618  619  620  621    639
Do góry

Newsletter