Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Marzec 2014 r.

21.03.2014
W marcu bieżącego roku obecne i przyszłe nastroje konsumenckie ocenianie na podstawie wskaźników syntetycznych uległy nieznacznemu pogorszeniu. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej obniżył się o 0,9 p. proc. i ukształtował się na poziomie –21,0.
Czytaj dalej

Publikacja Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą

21.03.2014
Skala wypadków przy pracy, rodzaj obrażeń oraz długość przerwy w pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy oraz skali odczuwalnych problemów zdrowotnych związanych z pracą, rodzaje chorób i ich wpływ na codzienną aktywność zawodową lub/i pozazawodową w okresie ostatnich 12 miesięcy przed tygodniem, w którym przeprowadzono badanie. Czynniki, które mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie lub zdrowie fizyczne osób obecnie pracujących.
Czytaj dalej

Publikacja Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2012)

19.03.2014
Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem. Metodologia i organizacja badania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w lutym 2014 r.

19.03.2014
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2014 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2014 r.

19.03.2014
Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 5,3% wyższa niż przed rokiem i o 1,8% niższa w porównaniu ze styczniem br.Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu ze styczniem br.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w lutym 2014 r.

19.03.2014
Na rynku rolnym w lutym 2014 r. w skali miesiąca odnotowano zarówno w skupie, jak i w obrocie targowiskowym spadek cen większości produktów rolnych. W skupie wzrosły jedynie ceny ziemniaków i żywca drobiowego, na targowiskach ceny jęczmienia, owsa i ziemniaków. Ceny żywca wołowego kształtowały się na poziomie z ubiegłego miesiąca.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2014 r.

18.03.2014
Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2014 r. wyniosło 3856,56 zł.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2014 r.

18.03.2014
Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; ...
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2014 r.

14.03.2014
Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2014 r. w stosunku do stycznia 2014 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).
Czytaj dalej
1    610  611  612  613  614  615  616  617  618    623
Do góry

Newsletter