Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec maja 2014 r.

27.06.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec maja 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych V 2014 r.

26.06.2014
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Panelowe badanie przedsiębiorstw

26.06.2014
Liczba nowych przedsiębiorstw rejestrowanych w kolejnych latach 2004-2008 systematycznie wzrastała. W roku 2009 nastąpił spadek liczby rejestracji. Od roku 2010 liczba powstających co roku przedsiębiorstw utrzymuje się na zbliżonym poziomie – około 280 tys. podmiotów.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 5/2014

26.06.2014
Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w tym m.in. kwartalne szacunki PKB, informacje z zakresu demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu i handlu. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w I kwartale 2014 roku

26.06.2014
Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej w końcu I kwartału 2014 roku wyniosła 11138,6 tys. osób, w tym ponad 2/3 to pracujący w sektorze prywatnym (71,2%).
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2014 r.

26.06.2014
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw nie finansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2014 roku

26.06.2014
W maju 2014 r. w porównaniu do kwietnia 2014 r. i maja 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku

25.06.2014
W końcu 2013 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało ogółem 639 funduszy inwestycyjnych (o 51 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o siedem do 58, a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 52 (57 przed rokiem). Wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ich liczba zwiększyła się z 466 do 529.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 1 kwartale 2014 roku

25.06.2014
W dniu 31 marca 2014 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów ubezpieczeń (przed rokiem pięćdziesiąt dziewięć); działalność w ubezpieczeniach na życie (dział I) prowadziło dwadzieścia siedem towarzystw, a pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe (dział II) obsługiwało trzydzieści jeden firm, w tym jeden zakład reasekuracji.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2013 r.

24.06.2014
Faktoring to coraz lepiej znane źródło finansowania przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorstw (faktorantów), korzystających z usług faktoringowych. W porównaniu z 2012 r. liczba klientów wzrosła o 12,2%. Z usług faktoringowych skorzystało 8 472 klientów, w tym 32,0% prowadziło działalność w zakresie przemysłu, 31,0% handlu, 9,4% usług, 8,1% transportu, 7,6 % budownictwa.
Czytaj dalej
1    612  613  614  615  616  617  618  619  620    639
Do góry

Newsletter