Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Wrzesień 2014 r.

29.10.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r.

28.10.2014
Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 30 VI 2014 r. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności w 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2014 r.

28.10.2014
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Wypadki przy pracy w 2013 r.

28.10.2014
Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej. lnformacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

24.10.2014
W dniu 30 czerwca 2014 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały ogółem 642 fundusze inwestycyjne[1] (o 26 więcej niż przed rokiem). W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się o dwa do 59 ...
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Październik 2014 r.

24.10.2014
W październiku 2014 r. bieżące nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie, jak w ubiegłym miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący ocen sytuacji przyszłej poprawił się.
Czytaj dalej

Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r.

24.10.2014
Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - stan na koniec września 2014 r.

24.10.2014
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan na koniec września 2014 r.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - sierpień 2014 r.

23.10.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych IX 2014 r.

23.10.2014
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
1    605  606  607  608  609  610  611  612  613    653
Do góry

Newsletter