Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.

30.07.2014
Informacja zawiera wyniki wstępnego szacunku plonów i zbiorów zbóż, rzepaku i rzepiku, warzyw gruntowych i owoców a także I pokosu traw łąkowych oraz oceny stanu plantacji ziemniaków i buraków cukrowych, opracowane na podstawie ekspertyz przeprowadzonych na początku lipca.
Czytaj dalej

Publikacja Turystyka w 2013 r.

30.07.2014
Turystyka krajowa - rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce – wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej. Porównania międzynarodowe na podstawie danych Eurostat. Wyposażenie obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w zaplecze konferencyjne oraz urządzenia sportowo-rekreacyjne. Ruch graniczny – ruch osobowy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (m.in. przyjazdy cudzoziemców i wyjazdy obywateli polskich). Informacje o ruchu granicznym środków transportu. Wybrane informacje dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Czytaj dalej

Publikacja Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności - NSP 2011

30.07.2014
Analiza poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych (płeć, grupy wieku) i społecznych (poziom wykształcenia). Struktura demograficzno-społeczna pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Charakterystyka pracujących według statusu zatrudnienia, grup zawodowych i rodzaju działalności zakładu pracy. Natężenie bezrobocia i bezrobocie długotrwałe. Gospodarstwa domowe według statusu członków gospodarstwa na rynku pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r.

29.07.2014
Opracowanie przedstawia informacje o całości zasobów gospodarki polskiej pochodzących z produkcji krajowej i z importu oraz o wykorzystaniu tych zasobów na cele zużycia pośredniego, spożycia przez gospodarstwa domowe, instytucje rządowe i samorządowe oraz instytucje niekomercyjne, nakładów brutto na środki trwałe, przyrostu rzeczowych środków obrotowych i aktywów o wyjątkowej wartości oraz na eksport w 2010 roku.
Czytaj dalej

Publikacja Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

29.07.2014
Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70), ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny trendów w obszarze efektywności energetycznej w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej

Link Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r.

25.07.2014
Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, z uwzględnieniem małego ruchu granicznego. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, cel pobytu za granicą , częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Czerwiec 2014 r.

24.07.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Lipiec 2014 r.

24.07.2014
W lipcu 2014 r. nastroje konsumenckie, ocenianie na podstawie wskaźników syntetycznych, pogorszyły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Publikacja Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.

24.07.2014
Według stanu w dniu 1 stycznia 2014 r. w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 66 miast na prawach powiatu oraz 2 479 gmin.
Czytaj dalej

Publikacja Budownictwo - wyniki działalności w 2013 r.

24.07.2014
Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano- montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, indeksy cen produkcji budowlano-montażowej.
Czytaj dalej
1    606  607  608  609  610  611  612  613  614    639
Do góry

Newsletter