Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym kwartale 2015 r.

24.04.2015
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 3/2015

24.04.2015
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Kwiecień 2015 r.

23.04.2015
W kwietniu 2015 r. nastroje konsumenckie dotyczące zarówno sytuacji bieżącej, jak i przyszłej wyraźnie poprawiły się w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - luty 2015 r.

23.04.2015
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Organizacje pożytku publicznego i 1%

23.04.2015
W latach 2004-2014 liczba zarejestrowanych organizacji pożytku publicznego (OPP) wzrosła blisko 4-krotnie (o 285%) z 2,2 tys. do 8,7 tys.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2014 roku

22.04.2015
W IV kwartale 2014 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 61,8 mln, z tego 36,1 mln dotyczyło cudzoziemców (58,3% ogółem) oraz 25,8 mln Polaków (41,7%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2015 r.

22.04.2015
Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe oceniają w kwietniu koniunkturę pozytywnie, lepiej niż w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy.
Czytaj dalej

Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2009-2014

21.04.2015
Publikacja jest kolejnym opracowaniem rachunków narodowych według kwartałów. Obejmuje kwartalne szacunki produktu krajowego brutto dla lat 2009-2012 (dane ostateczne), nieostateczną wersję szacunku produktu krajowego brutto dla 2013 roku, która została opublikowana w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej 2014 oraz wstępną wersję produktu krajowego brutto za 2014 r.
Czytaj dalej
1    35  36  37  38  39  40  41  42  43    115
Do góry

Newsletter