Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Wyniki produkcji roślinnej w 2014 r.

11.05.2015
Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych użytków zielonych.
Czytaj dalej

Infografika - Biblioteki

07.05.2015
Infografika przygotowana z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r.

06.05.2015
Wyniki ostatecznych szacunków upraw rolnych, plonów roślin pastewnych wg kierunków uprawy (ziarno, pasza, nawóz zielony) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych.
Czytaj dalej

Publikacja 1939–1945 Pro Memoria

04.05.2015
„1939–1945 Pro Memoria” to okolicznościowe opracowanie, przygotowane z okazji siedemdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2015 roku

30.04.2015
W I kwartale 2015 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 57,0 mln, z tego 34,6 mln dotyczyło cudzoziemców (60,6% ogółem) oraz 22,4 mln Polaków (39,4%). Około 77,8% ogółu przekroczeń dotyczyło granicy lądowej Polski z krajami Unii Europejskiej, 12,8% zewnętrznej granicy lądowej UE, 8,9% granicy powietrznej i 0,5% morskiej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wstępna ocena przezimowania upraw ozimych w 2015 r.

30.04.2015
Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w marcu badań polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały zdecydowanie lepiej niż w roku ubiegłym.
Czytaj dalej

Publikacja Kształcenie dorosłych 2011 w podziale na województwa.

30.04.2015
Badanie „Kształcenie dorosłych 2011” zostało przeprowadzone w okresie od 2 stycznia do 29 lutego 2012 roku przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, na wylosowanej próbie 25 206 mieszkań.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą w 2013 roku

30.04.2015
W 2013 roku 1 588 podmiotów z siedzibą w Polsce wykazało zaangażowanie w 3 366 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub zakładów.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014 r.

29.04.2015
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r.

29.04.2015
Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
1    33  34  35  36  37  38  39  40  41    115
Do góry

Newsletter