Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2015 r.

18.08.2015
Ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2015 r. wyniosło 4095,26 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2015 r.

18.08.2015
W lipcu 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9% r/r i wyniosło 5583,4 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 3,3% r/r i wyniosło 4095,26 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2015 r.

14.08.2015
W II kwartale 2015 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9 % w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6 %.
Czytaj dalej

Publikacja Transport - wyniki działalności w 2014 r.

14.08.2015
Informacje o: rodzajach transportu, sieci komunikacyjnej (wg województw), taborze transportowym (wg rodzaju taboru) oraz pojazdach samochodowych zarejestrowanych (wg rodzaju pojazdów i województw), przewozach ładunków i pasażerów (wg rodzajów przewozów i kierunków komunikacji), przeładunkach w portach morskich (wg grup ładunków i portów) i lotniczych (wg portów), ruchu statków (wg portów i bander) i pasażerów (wg portów), ruchu samolotów i pasażerów w portach lotniczych (wg portów). Dane o przychodach, kosztach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w transporcie. Informacje dotyczące: ruchu środków transportu na przejściach granicznych (granica wschodnia), wypadków drogowych oraz wybrane dane o transporcie w krajach UE.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r.

13.08.2015
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do czerwca 2015 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r.

13.08.2015
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I -VI 2015 r.

12.08.2015
W I półroczu br. eksport w cenach bieżących wyniósł 363298,5 mln zł, a import 351331,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11966,8 mln zł, wobec minus 4052,8 mln zł przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku eksport zwiększył się o 6,3%, a import wzrósł o 1,6%.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2015 r.

12.08.2015
Liczba podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg form prawnych, rodzaju kapitału, liczby pracujących.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Monitoring wyników prognozy ludności Polski dla 2014 r.

11.08.2015
W październiku 2014 r. GUS opublikował prognozę ludności na lata 2014-2050. Wyniki prognozy są co roku monitorowane pod kątem rzeczywistego kształtowania się poszczególnych jej składników, tj. urodzeń, zgonów i migracji oraz rozmiarów populacji wynikających z bilansu ludności Polski.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2015 r.

11.08.2015
Ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2015 r. wyniosło 3854,88 zł.
Czytaj dalej
1    665  666  667  668  669  670  671  672  673    764
Do góry

Newsletter