Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Turystyka w 2014 r.

28.07.2015
Baza noclegowa – rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce – wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej.
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2015 r.

28.07.2015
Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Publikacja Trwanie życia w 2014 r.

28.07.2015
Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.Publikacja dostępna jest w formacie pdf. Dodatkowo tablice podstawowe w formacie xls.
Czytaj dalej

Centralne Informatorium Statystyczne – zapraszamy po modernizacji

24.07.2015
Modernizacja Centralnego Informatorium Statystycznego (CIS) była prowadzona w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP-2 i miała na celu zwiększenie dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Centralna Biblioteka Statystyczna - zapraszamy po modernizacji

24.07.2015
W końcu czerwca 2015 r. zakończono, przeprowadzoną w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP-2, modernizację Centralnej Biblioteki Statystycznej im.Stefana Szulca.Jej celem było zwiększenie dostępności zbiorów dla czytelników odwiedzających Centralną Bibliotekę Statystyczną lub korzystających z jej zasobów przez Internet.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura konsumencka - Lipiec 2015 r.

23.07.2015
W lipcu 2015 r. bieżące nastroje konsumenckie pozostały na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu, natomiast nastroje dotyczące sytuacji przyszłej pogorszyły się.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - maj 2015 r.

23.07.2015
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych VI 2015 r.

23.07.2015
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2015 r.

23.07.2015
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny nr 6/2015

23.07.2015
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw oraz państw Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
1    666  667  668  669  670  671  672  673  674    763
Do góry

Newsletter