Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych III 2014 r.

24.04.2014
Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w marcu 2014 r.

24.04.2014
W marcu 2014 r. w porównaniu do lutego 2014 r. i marca 2013 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Natomiast więcej osób niż w lutym br. i marcu 2013 r. wyrejestrowano z urzędów racy. Według stanu na koniec marca 2014 r. – w urzędach pracy dysponowano większą liczbą zgłoszonych ofert pracy niż w lutym 2014 r. i marcu 2013 roku.
Czytaj dalej

Publikacja Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I kwartale 2014 r.

24.04.2014
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące wyników finansowych przedsiębiorstw nie finansowych, nakładów inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2014 r.

23.04.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu oceniany jest korzystnie, lepiej niż w marcu i analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Wzrasta bieżący portfel zamówień, pozytywne oceny produkcji są lepsze od formułowanych w marcu. Utrzymują się optymistyczne prognozy w tym zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem, a jej prognozy wskazują na możliwość poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych - luty 2014 r.

22.04.2014
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze i rok - komentarz analityczny.
Czytaj dalej

Tablica Turyści w bazie noclegowej. Luty 2014 r.

22.04.2014
Turyści zagraniczni i krajowi korzystający z bazy noclegowej i udzielone im noclegi w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe - marzec 2014 r.

18.04.2014
Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2014 r. oddano do użytkowania 35669 mieszkań, tj. o 3,9% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (kiedy odnotowano wzrost o 2,3%) i o 1,7% mniej niż odpowiednio w 2012 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ceny produktów rolnych w marcu 2014 r.

18.04.2014
Na rynku rolnym w marcu 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. odnotowano zarówno w skupie, jak i na targowiskach spadek cen większości produktów rolnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2014 r.

17.04.2014
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2014 r. były o 0,2% niższe niż w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu 2014 r.

17.04.2014
Produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w marcu br. o 5,4% wyższa niż przed rokiem i o 9,4% wyższa w porównaniu z lutym br.
Czytaj dalej
1    597  598  599  600  601  602  603  604  605    616
Do góry

Newsletter