Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
pazdz

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku

9
pazdz

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-VI 2017

10
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

12
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 roku

12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku

12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2017 r. w stosunku do września 2011 r.

12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wrześniu 2017 roku

12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.

12
pazdz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2017 r. w stosunku do II kwartału 2017 r.

13
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń sierpień 2017 roku

16
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 roku

17
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku

17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 roku

17
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 roku

17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w III kwartale 2017 roku

17
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale 2017 roku

18
pazdz

Koniunktura konsumencka. Październik 2017 roku

18
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe - wrzesień 2017

18
pazdz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

18
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2017 roku

18
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej ww wrześniu 2017 r.

18
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

19
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2017 roku

20
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 roku

20
pazdz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2017 roku

20
pazdz

500 lat reformacji w Polsce

20
pazdz

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2017 roku

20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku

23
pazdz

Notyfikacja fiskalna

23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2017 r.

24
pazdz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I-III kwartał 2017 r.

24
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2017 roku

24
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2017

24
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2016 rok

27
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r

27
pazdz

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016

27
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 r.

30
pazdz

Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2016

30
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.

31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017

31
pazdz

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.

31
pazdz

Infrastruktura komunalna w 2016 r.

31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2017 roku

31
pazdz

Obrót nieruchomościami w 2016 r.

31
pazdz

Wypadki przy pracy w 2016 r.

31
pazdz

Gospodarka materiałowa w 2016 r.

31
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r.

31
pazdz

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017

31
pazdz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2017 roku

31
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2013-2015 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3)

31
pazdz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r.

Publikacje urzędów statystycznych

6
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

10
pazdz

Opole w liczbach w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Opolu

16
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

19
pazdz

Europejski Dzień Statystyki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

20
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

26
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za wrzesień 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

27
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

27
pazdz

Kobiety w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
pazdz

Rynek pracy we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
pazdz

Bezrobocie rejestrowane w końcu września 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra w III kwartale 2017 r. – Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
pazdz

Gospodarka mieszkaniowa w województwie małopolskim w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
pazdz

Aglomeracja Opolska w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
pazdz

Euroregion Puszcza Białowieska w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Edukacja i wychowanie w województwie śląskim w latach szkolnych 2013/2014-2016/2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
pazdz

Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

31
pazdz

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim I półrocze 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim wg stanu w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2010-2015

Urząd Statystyczny w Łodzi

31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

31
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2016

Urząd Statystyczny w Warszawie

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

31
pazdz

Ceny w Euroregionie Nysa w 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
pazdz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - sierpień 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

13
pazdz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

20
pazdz

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - sierpień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
pazdz

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

20
pazdz

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych - tablice wynikowe

Narodowy Bank Polski

25
pazdz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

25
pazdz

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

25
pazdz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

27
pazdz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - wrzesień 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

27
pazdz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
pazdz

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

31
pazdz

Statystyka elektroenergetyki polskiej 2016

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

31
pazdz

Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

31
pazdz

Bilans zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Do góry

Newsletter