Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

6
list

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2016 roku

10
list

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń wrzesień 2017 roku

10
list

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2017 roku

13
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w pażdzierniku 2017 roku

13
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2017 roku

14
list

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za trzeci kwartał 2017 roku

15
list

Emerytury i renty w 2016 r.

17
list

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku

17
list

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2017 roku

17
list

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2017 roku

17
list

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2016 roku

20
list

Budownictwo mieszkaniowe - październik 2017

20
list

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 2017 roku

20
list

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w październiku 2017 roku

20
list

Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 roku

20
list

Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2017 r.

20
list

Komunikat w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2017 roku

21
list

Ceny produktów rolnych w październiku 2017 roku

21
list

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie styczeń wrzesień 2017 r.

21
list

Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 roku

22
list

Koniunktura konsumencka. Listopad 2017 roku

22
list

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2017 roku

22
list

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Wrzesień 2017 r.

23
list

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 roku

24
list

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2017 r.

24
list

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2017 roku

24
list

Biuletyn Statystyczny Nr 10/2017

24
list

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw trzeci kwartał 2017 roku

24
list

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy w trzecim kwartale 2017 r.

27
list

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 roku

30
list

Produkt krajowy brutto w trzecim kwartale 2017 roku

30
list

Ochrona środowiska 2017

30
list

Leśnictwo 2017

30
list

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2016 r.

30
list

Kultura fizyczna w latach 2015 i 2016

30
list

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016

30
list

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2012-2016

30
list

Gospodarka morska w Polsce w latach 2015-2016

30
list

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

30
list

Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r.

30
list

Komunikat w sprawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2017 roku

30
list

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2017 roku

Publikacje urzędów statystycznych

7
list

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na granicy polsko-białoruskiej w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

7
list

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

10
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

10
list

Sytuacja osób starszych w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

10
list

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

15
list

Portret województwa mazowieckiego w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

17
list

Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

17
list

Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

17
list

Światowy Dzień Ofiar Wypadków Drogowych - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

17
list

Edukacja i wychowanie w województwie dolnośląskim w latach szkolnych 2013/14 - 2016/17

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

24
list

Ochrona środowiska w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

24
list

Warunki życia ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
list

Podregion nowotarski w latach 2013-2015

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
list

Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za październik 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (październik 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - październik 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - październik 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Statystyka Warszawy. Październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Rynek pracy w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Bezrobocie rejestrowane w końcu października 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
list

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Transport i gospodarka morska w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego (III kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
list

Warunki życia ludności w województwie świętokrzyskim w latach 2013-2016

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Handel i gastronomia w województwie świętokrzyskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w 2016 roku

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
list

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego - III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Ochrona zdrowia w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Biuletyn statystyczny miasta Krakowa - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego III kwartał 2017 roku

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Rynek pracy w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Zasoby mieszkaniowe i koszty ich utrzymania w województwie lubelskim w latach 2012-2016

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Budownictwo w województwie lubelskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I -III kwartał 2017r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
list

Edukacja i wychowanie w województwie warmińsko-mazurskim w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
list

Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (III kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
list

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - III kwartał 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
list

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Informacja prasowa - publikacja GUS "Kultura fizyczna w 2016 r."

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
list

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
list

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

9
list

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - wrzesień 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

13
list

Raport NBP o inflacji

Narodowy Bank Polski

14
list

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

17
list

Statystyka ciepłownictwa polskiego 2016

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

20
list

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
list

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
list

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
list

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego (...) w Polsce - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
list

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
list

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - wrzesień 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

24
list

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

27
list

Biuletyn ciepłownictwa - III kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

27
list

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
list

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - październik 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
list

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

30
list

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego - III kwartał 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

30
list

Stan uszkodzenia lasów w Polsce w roku 2016 na podstawie badań monitoringowych

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

30
list

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Ministerstwo Zdrowia

30
list

Ceny nieruchomości mieszkaniowych

Narodowy Bank Polski

30
list

Raport o sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter