Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
pazdz

Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r.

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
30
pazdz

Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.

Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2016/2017 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym.
Czytaj dalej
30
pazdz

Wiadomości Statystyczne nr 10/2017 (677)

W numerze m. in.: Krzysztof BECK — Zastosowanie filtrów do analizy cykli koniunkturalnych i synchronizacji cyklu koniunkturalnego Polski z krajami europejskimi; Artur CZECH, Teresa SŁABY — Ocena poziomu życia gospodarstw domowych według województw — meandry analizy taksonomicznej; Dorota PEKASIEWICZ, Agata SZCZUKOCKA — Analiza rozwoju usług finansowo-bankowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej ...
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie podlaskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2017 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Aglomeracja Opolska w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Aglomeracji Opolskiej.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w większości prezentowanych obszarów działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego oraz z sekcji przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, a także zakwaterowanie i gospodarka magazynowa. Oceny gorsze niż we wrześniu formułują jednostki z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
pazdz
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszane są przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej
30
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
30
pazdz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
pazdz

Szybki Monitoring NBP: Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw

Narodowy Bank Polski

Raport o sytuacji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
30
pazdz

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zestawienie informacji miesięcznych o świadczeniobiorcach i świadczeniach wypłacanych przez ZUS prezentowanych w ciągu czasowym, poczynając od grudnia roku poprzedniego. Podstawowe dane dotyczące liczby, kwoty wypłat i przeciętnych wysokości świadczeń pozwolą śledzić na bieżąco zmiany zachodzące w tym zakresie.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter