Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

10
pazdz

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2016 roku (aneks)

Przepływy pieniężne netto razem powszechnych towarzystw emerytalnych na koniec grudnia 2016 r. zamknęły się ujemnym saldem w kwocie 175,5 mln zł, w porównaniu z 2015 r. ujemne saldo przepływów poprawiło się o 87,2 mln zł. Na poprawę tego salda w porównaniu z poprzedzającym rokiem wpłynęło głównie zmniejszenie wartości ujemnego salda przepływów pieniężnych z działalności finansowej.
Czytaj dalej
10
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2017 r. z podziałem na województwa.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

10
pazdz

Opole w liczbach w latach 2015 i 2016

Urząd Statystyczny w Opolu

W publikacji zaprezentowano dane o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola w 2016 r. oraz w odniesieniu do 2010 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Portret migranta. Migracje wewnętrzne w miastach subregionalnych województwa mazowieckiego w latach 2005–2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom i Siedlce do końca 1998 r. były stolicami województw. Obecnie są to ośrodki subregionalne województwa mazowieckiego. Od 1999 r. w większości z tych miast notuje się spadek liczby mieszkańców, głównie na skutek migracji. Jedną z przyczyn ubytku ludności jest proces suburbanizacji i odpływ ludności do strefy podmiejskiej.
Czytaj dalej
10
pazdz

Rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na tle zmian demograficznych w gminach województwa mazowieckiego w latach 2004–2009 oraz 2010–2015

Urząd Statystyczny w Warszawie

Gospodarka wodna oraz rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej są ważnym przedmiotem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Odpowiednio rozwinięta sieć wodno-ściekowa znacząco wpływa na stan środowiska naturalnego oraz jakość życia mieszkańców. W procesie rozwoju wpływa na atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

10
pazdz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - sierpień 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter