Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

4
wrz

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2017 roku

5
wrz

Kultura w 2016 roku

8
wrz

Popyt na pracę w drugim kwartale 2017 roku

8
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 roku

8
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 2/2017

8
wrz

Budownictwo mieszkaniowe I-II kwartał 2017 roku

8
wrz

Wyniki finansowe banków w pierwszym półroczu 2017 roku

11
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń lipiec 2017 roku

11
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 roku

11
wrz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2017 roku

12
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2016 r. na tle procesów w gospodarce światowej

12
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu w I-II kwartale 2017 r.

15
wrz

Poczta i telekomunikacja - wyniki działalności w 2016 r.

15
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2017 r.

15
wrz

Budownictwo niemieszkaniowe w II kwartale 2017 r.

15
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2017 r.

15
wrz

Usługi biznesowe

18
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku

18
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2017 roku

18
wrz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2017 roku

19
wrz

Budownictwo mieszkaniowe - sierpień 2017

19
wrz

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku

19
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2017 roku

19
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2017 r.

20
wrz

Koniunktura konsumencka. Wrzesień 2017 roku

20
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2017 roku

22
wrz

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu 2017 roku

22
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Lipiec 2017 r.

22
wrz

Obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku

25
wrz

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2017 r.

25
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2017 roku

25
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2017

25
wrz

Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: Zarządzanie, współpraca i świadczenie usług

25
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2017 roku

26
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2017 roku

28
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 roku

28
wrz

Wiadomości Statystyczne nr 9/2017 (676)

28
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2016 r.

29
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I półroczu 2017 r.

29
wrz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017

29
wrz

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2015 roku

29
wrz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2017

29
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2017 r.

29
wrz

Rolnictwo w 2016 roku

29
wrz

Narodowy Rachunek Zdrowia

29
wrz

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r.

29
wrz

Handel zagraniczny. I-VI 2017 r.

29
wrz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku

29
wrz

Rynek wewnętrzny w 2016 r.

29
wrz

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

29
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2016 r.

29
wrz

Wskaźniki jakości pracy 2017

29
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

29
wrz

Komunikat w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2015 rok

Publikacje urzędów statystycznych

1
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

1
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

11
wrz

Biuletyn Statystyczny - Poznań (II kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

18
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

19
wrz

Województwo Małopolskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

19
wrz

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

19
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

22
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

26
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

26
wrz

Światowy Dzień Turystyki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2017 r. - Infografika

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego (za sierpień 2017)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2017

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Rynek pracy w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Bezrobocie rejestrowane w końcu sierpnia 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego - sierpień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpień 2017 r. – Informacja prasowa

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
wrz

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
wrz

Informator Statystyczny Miasto Tarnów 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Informator Statystyczny Miasto Nowy Sącz 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
wrz

Poznajemy nasz region. Statystyczny portret Lublina.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim (II kwartał 2017)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
wrz

Województwo Podkarpackie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie lubuskim w latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w 2016 r. Bydło i owce według stanu w czerwcu, trzoda chlewna – stan w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Wrocław w liczbach 2017 - Folder

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

6
wrz

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

8
wrz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11
wrz

Informacja statystyczna o energii elektrycznej - lipiec 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

12
wrz

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

15
wrz

Sytuacja w elektroenergetyce - II kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

20
wrz

Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
wrz

Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w Polsce - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
wrz

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
wrz

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

20
wrz

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego - lipiec 2017 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

25
wrz

Informacja o wybranych świadczeniach pieniężnych - dane wstępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

26
wrz

Bezrobocie rejestrowane w Polsce - raport

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

28
wrz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
wrz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

29
wrz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - sierpień 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

29
wrz

Tablice wynikowe z badania Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (sprawozdanie MZ-19)

Instytut Psychiatrii i Neurologii

29
wrz

Tablice wynikowe z badania Zachorowania i leczeni na wybrane choroby (sprawozdanie MZ-15)

Instytut Psychiatrii i Neurologii

29
wrz

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - II kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

29
wrz

Emitor 2016. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

29
wrz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
wrz

Sprawozdanie półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

29
wrz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

29
wrz

Raport o sytuacji na rynku mieszkaniowym i komercyjnym w Polsce w 2016 r.

Narodowy Bank Polski

Do góry

Newsletter