Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:zeszyt metodologiczny

Treści 21

1.
Statystyka kultury
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Zeszyty metodologiczne
13.07.2023 - Zeszyt metodologiczny Statystyka kultury przedstawia metodologię badań realizowanych przez statystykę publiczną w obszarze kultury. Prezentuje zakres podmiotowy i przedmiotowy badań, opis metod badań i ich organizację oraz sposoby prezentacji i publikacji danych. Adresowany jest do osób...
2.
Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Zasady metodyczne, Rocznik Pracy
22.03.2023 - Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny, który stanowi aktualizację Zeszytu metodologicznego. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń z 2021 r. Założeniem autorów jest utrzymanie tego Zeszytu jako przewodnika po statystyce rynku pracy prowadzonej w ramach różnych badań. W ten sposób w jednym...
3.
Zeszyt metodologiczny. Działalnosc badawcza i rozwojowa
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Nauka i technika
30.09.2022 - Niniejsza publikacja przedstawia metodologię prowadzonego badania z zakresu działalności badawczej i rozwojowej. Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, natomiast w rozdziale drugim opisano rodzaj i metodę badania. W...
4.
Zeszyt metodologiczny. Popyt na pracę
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Popyt na pracę
09.05.2022 - Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny poświęcony w całości badaniu popytu na pracę. Opracowaniem tym kontynuujemy cykl publikacji poświęconych opisowi metod badań statystycznych z obszaru rynku pracy, stanowiących uzupełnienie i uszczegółowienie kompendium wiedzy na ten temat, zebranego w...
5.
Zeszyt metodologiczny. Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Społeczeństwo informacyjne
04.05.2022 - Obecne opracowanie zeszytu metodologicznego Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych jest uaktualnioną wersją poprzedniej wersji publikacji wydanej pod tym samym tytułem w 2019 r. Celem opracowania zeszytu metodologicznego było...
6.
Zeszyt metodologiczny Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym
Obszary tematyczne / Rachunki narodowe / Rachunki regionalne
14.04.2022 - W niniejszym Zeszycie metodologicznym zaprezentowane zostały zasady metodologiczno-organizacyjne dotyczące badania 1.67.07 Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym. Dane wynikowe dostarczają informacji o zróżnicowaniu poziomu rozwoju oraz o zmianach zachodzących w strukturze...
7.
08.04.2022 - Niniejsze opracowanie jest pierwszym z planowanej serii zeszytów metodologicznych dedykowanych statystyce zdrowia i ochrony zdrowia. Z tego względu rozpoczyna się sumarycznym opisem wszystkich tematów badawczych z obszaru zdrowia i ochrony zdrowia prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu...
8.
Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Zasady metodyczne, Rocznik Pracy
22.03.2021 - Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny, który stanowi aktualizację Zeszytu metodologicznego. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń wydanego ostatnio w 2018 r. Założeniem autorów jest utrzymanie tego Zeszytu jako przewodnika po statystyce rynku pracy prowadzonej w ramach różnych badań. W ten...
9.
Zeszyt metodologiczny Badanie kondycji gospodarstw domowych (postaw konsumenckich)
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
26.02.2021 - Celem badania kondycji gospodarstw domowych (KGD) jest poznanie postaw (zachowań) konsumentów i uzyskanie wskaźników przedstawiających ich zmiany w czasie. Diagnostyczne i prognostyczne wskaźniki stwarzają możliwości prowadzenia analiz strukturalnych oraz analiz trendów konsumpcji. Wyniki badania...
10.
Zeszyt metodologiczny Statystyka turystycznej bazy noclegowej
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Turystyka
04.09.2020 - Niniejsze opracowanie składa się z 7 rozdziałów. Przedstawiony w nich został zakres podmiotowy i przedmiotowy, metodyka badania, charakterystyka narzędzi badawczych, zmienne i wskaźniki występujące w badaniu. Zamieszczono również informacje dotyczące organizacji badania oraz prezentacji danych....
11.
Zeszyt metodologiczny Pracujący w gospodarce narodowej
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Zasady metodyczne, Rocznik Pracy
07.08.2020 - W ramach niniejszego zeszytu zaprezentowane zostały zasady metodologiczno-organizacyjne dotyczące badania Pracujący w gospodarce narodowe, które opisują jego stan organizacyjny do 2019 r. włącznie. Przedstawione w nim informacje opisują aktualny przebieg badań, których celem jest dostarczenie...
12.
Zeszyt metodologiczny Wynagrodzenia w gospodarce narodowej
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Zasady metodyczne, Rocznik Pracy
04.03.2020 - Badanie Wynagrodzenia w gospodarce narodowej jest jednym z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji na rynku pracy. Dane te stanowią podstawowe źródło informacji o kształtowaniu się przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w gospodarce...
13.
Zeszyt metodologiczny. Badania produkcji przemysłowej
Obszary tematyczne / Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe / Przemysł
20.12.2019 - W niniejszym Zeszycie metodologicznym przedstawiono informacje o źródłach danych wykorzystywanych w miesięcznych i rocznych badaniach produkcji przemysłowej, a także o wynikach opracowywanych na podstawie tych badań i formach ich prezentacji....
14.
Zeszyt metodologiczny. Rewitalizacja w gminie
Obszary tematyczne / Inne opracowania / Inne opracowania zbiorcze
04.12.2019 - W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie informacyjne na temat podejmowanych przez gminy działań rewitalizacyjnych, Urząd Statystyczny we Wrocławiu przygotował badanie Rewitalizacja w gminie. Badanie uzupełnia dotychczasowe badania samorządu terytorialnego prowadzone przez statystykę publiczną,...
15.
Zeszyt metodologiczny. Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego. Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
Obszary tematyczne / Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne / Społeczeństwo informacyjne
11.10.2019 - Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny „Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego Badania wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Jest to pierwsze opracowanie poświęcone metodologii badań z tego obszaru tematycznego. Zeszyt zawiera charakterystykę zakresu podmiotowego i...
16.
Zeszyt metodologiczny. Miesięczny meldunek o działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Obszary tematyczne / Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe / Przedsiębiorstwa niefinansowe
01.10.2019 - Miesięczny meldunek o działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w którym przedstawiono informacje o prowadzonym przez GUS badaniu, będącym podstawowym elementem krótkookresowych badań działalności przedsiębiorstw. W Zeszycie omówiono zakres podmiotowy i przedmiotowy, przyjęte metody badawcze oraz...
17.
19.03.2019 - Przedstawiamy Państwu zeszyt metodologiczny pt. „Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia – sprawozdawczość GUS”, który rozpoczyna cykl publikacji poświęconych opisowi metod badań statystycznych z obszaru zdrowia i ochrona zdrowia. Niniejsze opracowanie jest pierwszym z planowanej serii zeszytów...
18.
Zeszyt metodologiczny. Badanie budżetów gospodarstw domowych
Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności
21.12.2018 - Obecne opracowanie „Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych” jest uaktualnioną wersją poprzedniej wersji publikacji zaakceptowanej przez Komisję Metodologiczną 15 kwietnia 2011 r. i wydanej pod tym samym tytułem w serii Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje w 2011 r. Ze względu na istotne...
19.
Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń
Obszary tematyczne / Rynek pracy / Zasady metodyczne, Rocznik Pracy
05.12.2018 - Przekazujemy Państwu zeszyt metodologiczny, który stanowi aktualizację Zasad metodycznych statystyki rynku pracy i wynagrodzeń wydanych w 2008 r. Założeniem autorów jest utrzymanie tego Zeszytu jako przewodnika po statystyce rynku pracy prowadzonej w ramach różnych badań. W ten sposób w jednym...
20.
Statystyka kultury
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Zeszyty metodologiczne
20.04.2018 - Zeszyt metodologiczny Statystyka kultury przedstawia metodologię badań realizowanych przez statystykę publiczną w obszarze kultury. Prezentuje zakres podmiotowy i przedmiotowy badań, opis metod badań i ich organizację oraz sposoby prezentacji i publikacji danych. Adresowany jest do osób...
21.
Badania podróży rezydentów oraz przyjazdów nierezydentów do Polski
Obszary tematyczne / Kultura. Turystyka. Sport / Zeszyty metodologiczne
20.04.2018 - Opracowanie przedstawia badanie uczestnictwa rezydentów (mieszkańców Polski) w podróżach prowadzone w gospodarstwach domowych oraz badanie ruchu granicznego i podróży nierezydentów (cudzoziemców) przyjeżdżających do Polski, prowadzone na wewnętrznej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na...
Do góry

Newsletter