Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Komunikaty i Obwieszczenia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS - Archiwum z 2017 r.
Wyszczególnienie Realizacja w poszczególnych miesiącach według dni kalendarzowych
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw M
(poprzedni miesiąc)
18 16 16 19 18 19 18 17 18 17 17 18
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku M
(poprzedni miesiąc)
18 16 16 19 18 19 18 17 18 17 17 18
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku M
(poprzedni kwartał)
18 -- -- 19 -- -- 18 -- -- 17 -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku M
(poprzedni kwartał)
18 -- -- 19 -- -- 18 -- -- 17 -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw M
(dane za rok 2016)
18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku M
(dane za rok 2016)
18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Kwota bazowa M
(dane za rok 2016)
-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia M
(rok 2016 w stosunku do 2015)
-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej M
(dane za rok 2016)
-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku M
(poprzedni kwartał)
-- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne wynagrodzenie M
(w danym kwartale)
-- 9 -- -- 11 -- -- 9 -- -- 10 --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe M i
(dane za rok i drugie półrocze 2016 r.)
-- 16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem M
(dane za rok 2016)
-- -- 27 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach M
(dane za rok 2016)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17 --
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego M
(dane za rok 2016)
-- -- -- -- -- -- -- -- 22 -- -- --

M - opis metodologiczny
i - informacje dodatkowe


Do góry

Newsletter