Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych 2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.05.2013

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej i wynosi blisko 7,8 mln ha (zwiększenie o ok. 9,8%). Według wstępnych szacunków nastąpiło również zwiększenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 17,5% do ponad 0,8 mln ha, natomiast powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na ok. 207,7 tys. ha tj. o 2,0% mniej niż w roku ubiegłym.

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były niewielkie i wynosiły dla: pszenżyta ozimego ponad 0,9%, jęczmienia ozimego blisko 0,8%, żyta 0,7%, mieszanek zbożowych ozimych 0,6% i pszenicy ozimej nieco ponad 0,4%. Niewielkie straty odnotowano również w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego- wyniosły one w bieżącym roku 1,2% areału zasianego jesienią 2012 r. Na stan i zaawansowanie rozwoju upraw decydujący wpływ w bieżącym roku miał korzystny przebieg pogody jesienią ubiegłego roku, dobry rozwój i przygotowanie się roślin do zimowego spoczynku, a także przebieg warunków pogodowych w okresie zimy i nieco mniej korzystny układ warunków agrometeorologicznych dla upraw na przedwiośniu.

Informacja zawiera wyniki wiosennej oceny stanu upraw przeprowadzonej w I dekadzie maja 2013 r. Oceny dokonano w oparciu o:
  • ekspertyzy rzeczoznawców terenowych GUS opracowane na podstawie lustracji pól, łąk i sadów,
  • wyniki badań stanu upraw w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Wiosenna ocena stanu upraw obejmuje również szacunek powierzchni zasiewów głównych upraw rolnych oraz szacunek strat zimowych i wczesno-wiosennych.

Wyjdź z archiwum

Do góry

Newsletter