Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Uprawnienia emerytalno-rentowe gospodarstw domowych nabyte w ramach ubezpieczeń społecznych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.04.2018

Główny Urząd Statystyczny prezentuje po raz pierwszy szacunki wartości uprawnień emerytalno-rentowych gospodarstw domowych nabytych w ramach ubezpieczeń społecznych. Szacunki będą prezentowane regularnie co trzy lata w dwa lata po okresie sprawozdawczym.  Metodologia ich opracowywania została określona w ESA 2010[1] oraz podręczniku: Technical Compilation Guide for Pensions in National Accounts[2]. Więcej informacji na temat metodologii szacowania nabytych uprawnień emerytalno-rentowych w Polsce oraz wyników tych szacunków znajdą Państwo w załączonych dokumentach.


Łączna wartość nabytych uprawnień emerytalno-rentowych wyniosła w Polsce na początku 2015 roku  4 580 080,8  mln zł (255 % w relacji do PKB), a na koniec 2015 roku – 4 959 144 mln zł (276 % w relacji do PKB). Większość uprawnień emerytalno-rentowych stanowią uprawnienia  z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Wyniosły one na koniec 2015 roku 4 056 811,7 mln zł , co stanowi 255,5 % PKB, tj. blisko 82 % wszystkich uprawnień. Natomiast najmniejszą wartość stanowią uprawnienia emerytalno-rentowe w pracowniczych programach emerytalnych (PPE). Wyniosły one tylko 10 623 mln zł, co stanowi 0,6 % PKB, tj. 0,2 % wszystkich uprawnień.

Poniższa tablica zawiera zestawienie nabytych uprawnień emerytalno-rentowych w poszczególnych systemach emerytalno-rentowych według stanu na koniec roku 2015:

 

Wartość nabytych uprawnień emerytalno-rentowych w Polsce według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Typ ubezpieczenia zgodnie
z metodologią ESA 2010
Rodzaj systemu
zgodnie z metodologią
ESA 2010
SYSTEM EMERYTALNY Nabyte
uprawnienia emerytalno-rentowe
(w mln zł)
Nabyte
uprawnienia emerytalno-rentowe w relacji do PKB
(w %)
OGÓŁEM

4 959 144,0

275,7

Zabezpieczenie społeczne

Systemy zabezpieczeń
społecznych

(kolumna H w tablicy 29)

Powszechny system zabezpieczeń społecznych (ZUS)

4 056 811,7

225,5

System zabezpieczenia społecznego rolników (KRUS)

325 121,7

18,1

Systemy o zdefiniowanym świadczeniu dla pracowników sektora instytucji rządowych
i samorządowych rejestrowane w sektorze instytucji rządowych
i samorządowych

(kolumna G w tablicy 29)
System zaopatrzenia emerytalno-rentowego służb mundurowych i żołnierzy zawodowych

391 778,4

21,8

System zaopatrzenia emerytalno-rentowego sędziów
i prokuratorów

34 313,2

1,9

Systemy ubezpieczeń społecznych związane z zatrudnieniem, inne niż zabezpieczenie społeczne

Systemy o zdefiniowanej składce
(kolumna A w tablicy 29)

Otwarte fundusze emerytalne (OFE)

140 496,0

7,8

Pracownicze programy emerytalne (PPE)

10 623,0

0,6


[1] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/europejski-system-rachunkow-narodowych-i-regionalnych-esa-2010/system-rachunkow-narodowych-esa2010,5,1.html

[2] Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-11-027.

Do góry

Newsletter