Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.02.2018

Badania przedsiębiorstw niefinansowych są istotnym elementem systemu informacyjnego państwa. Dane te stanowią podstawowe źródło informacji o strukturze przedsiębiorstw niefinansowych, ich działalności i wynikach. Są one wykorzystywane na potrzeby krajowe i zagraniczne, w tym aby wypełnić wymogi określone w ramach europejskiej statystyki gospodarczej. Dane statystyczne uzyskane na podstawie rocznych badań statystycznych są również wykorzystywane do aktualizacji rejestru statystycznego stworzonego na potrzeby badań prowadzonych przez statystykę publiczną.

W niniejszym Zeszycie metodologicznym przedstawiono informacje o źródłach danych wykorzystywanych w kwartalnych i rocznych badaniach przedsiębiorstw niefinansowych, a także o wynikach opracowywanych na podstawie tych badań i formach ich prezentacji. Zeszyt ten ma stanowić kompendium wiedzy dla osób wykorzystujących wyniki badań przedsiębiorstw niefinansowych, pomocne w ich analizie i interpretacji. Będziemy wdzięczni za uwagi, które w kolejnych edycjach pomogą w pełniejszym dostosowaniu zawartości Zeszytu do potrzeb użytkowników.

Podstawę prawną badań prezentowanych w Zeszycie metodologicznym stanowią:

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP), wydawane co rok i wyznaczające zakres podmiotowy i przedmiotowy badań na dany rok, a także rodzaje, formy i terminy udostępniania wynikowych informacji statystycznych.

W Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej opisywane w niniejszym Zeszycie metodologicznym badania są zawarte w bloku „Wyniki Przedsiębiorstw Niefinansowych” (1.61), z wyjątkiem badania dotyczącego finansów instytucji kultury, które znajduje się w bloku „Kultura” (1.28).

Na zakres prowadzonych badań wpływa konieczność zaspokajania potrzeb użytkowników krajowych, a także wypełniania zobowiązań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej. W przypadku rocznych badań prezentowanych w Zeszycie metodologicznym są to przede wszystkim dwa rozporządzenia:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw,
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 716/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych.

Jednostką autorską odpowiedzialną za badania opisane w Zeszycie metodologicznym jest Departament Przedsiębiorstw. Przeprowadzenie badań, czyli zebranie danych od respondentów i ich kontrola zgodnie z założeniami Departamentu pozostaje w kompetencji Urzędów Statystycznych specjalizujących się w prowadzeniu poszczególnych badań. Departament Przedsiębiorstw opracowuje metodologię tych badań, w tym wskazuje źródła danych oraz wyznacza zakres podmiotowy i przedmiotowy, a także analizuje i prezentuje ich wyniki. W oparciu o zebrane dane prowadzi pogłębione badania, w tym związane z wypełnieniem przez Polskę wymogów nałożonych przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej, odpowiada również w tym zakresie za współpracę z zagranicą.

Do góry

Newsletter