W Polsce mieszka około 6 milionów dzieci (5771,4 tys. osób w wieku 0-14 lat) i stanowią one 15% całej populacji. Zarówno liczba, jak i udział dzieci w ogólnej populacji maleje nieprzerwanie od połowy lat 80-tych ubiegłego wieku - wówczas stanowiły one ponad czwartą część społeczeństwa; a na początku tego wieku już niespełna 20%.

W Polsce - odsetek dzieci jest zbliżony do średniego udziału dzieci w populacji wszystkich krajów Unii Europejskiej. Najmniejszy odsetek dzieci odnotowano w populacji Niemczech – niewiele ponad 13% w odniesieniu do liczby ludności tego kraju, najwięcej w Irlandii – prawie 22%.

Wśród mieszkańców wsi dzieci to prawie 17% ogółu ludności, w miastach około 14%. Różnica może wynikać z faktu, że na wsi - tradycyjnie - rodzi się więcej dzieci niż w miastach, ale nie bez wpływu pozostają także, obserwowane od 2000 roku, przemieszczenia młodych rodzin z miast na wieś, najczęściej do gmin podmiejskich skupionych wokół dużych miast.