Informacja o działalności centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2016 r.