Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2021 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.10.2022
Częstotliwość wydania: Roczna

Podstawowe informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2021/22 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prezentacja danych o uczelniach, studentach i absolwentach według typów instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, grup i podgrup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, szkołach doktorskich, studiach podyplomowych i kształceniu doktorantów, nadanych stopniach naukowych. Dane o strukturze i poziomie podstawowych kategorii finansowych: przychody, koszty i wynik finansowy uczelni, fundusze uczelni i ich wykorzystanie, nakłady inwestycyjne i koszty remontów, koszty jednostkowe kształcenia. Udział wydatków na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich i w wydatkach publicznych w Polsce.

Przekroje: województwa, sektory własności, typy instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, grupy i podgrupy kierunków studiów oraz formy kształcenia, dane dotyczące finansów – według typów instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki
Do góry

Newsletter