Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.07.2017

W 2016 r. (według danych ostatecznych) eksport w cenach bieżących wyniósł 803 477,8 mln zł, a import 786 470,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się  na poziomie 17 007,7 mln zł, natomiast w 2015 r. wyniosło 9862,5 mln zł. W porównaniu z 2015 r. eksport wzrósł o 7,0%, a import był wyższy o 6,1%.

Wyszczególnienie 2016 2015 2016
w mln ZŁ w mln USD w mln EUR 2015 = 100
USD EUR struktura w %
Eksport   803 477,8 205 047,7 184 842,9 107,0 102,3 102,9 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   693 533,8 177 049,1 159 573,6 107,7 103,0 103,7 85,7 86,3
w tym UE1    641 310,3 163 739,4 147 563,6 107,6 102,8 103,5 79,4 79,8
w tym strefa euro2   454 565,9 116 051,7 104 589,0 107,3 102,5 103,2 56,4 56,6
Kraje rozwijające się   66 044,6 16 818,1 15 179,2 97,8 93,8 93,9 9,0 8,2
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej3   43 899,4 11 180,5 10 090,1 110,8 106,3 106,5 5,3 5,5
Import4   786 470,1 200 672,4 180 924,6 106,1 101,5 102,1 100,0 100,0
Kraje rozwinięte   536 594,2 136 997,6 123 453,5 108,3 103,6 104,2 66,9 68,2
w tym UE1    481 666,6 122 994,2 110 818,7 108,3 103,6 104,2 60,0 61,2
w tym strefa euro2   385 550,8 98 458,1 88 708,2 108,6 103,9 104,5 47,9 49,0
Kraje rozwijające się   193 118,7 49 199,5 44 404,3 106,1 101,6 102,1 24,5 24,6
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej3   56 757,2 14 475,3 13 066,8 89,3 85,2 85,8 8,6 7,2
Saldo   17 007,7 4 375,3 3 918,3 X X X X X
Kraje rozwinięte   156 939,6 40 051,5 36 120,1 X X X X X
w tym UE1    159 643,7 40 745,2 36 744,9 X X X X X
w tym strefa euro2   69 015,1 17 593,6 15 880,8 X X X X X
Kraje rozwijające się   -127 074,1 -32 381,4 -29 225,1 X X X X X
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej3   -12 857,8 -3 294,8 -2 976,7 X X X X X

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 205 047,7 mln USD, a import 200 672,4 mln USD (eksport wzrósł o 2,3%, a import 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości  4 375,3 mln USD (w 2015 roku 2 660,7 mln USD).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 184 842,9 mln EUR, a import 180 924,6 mln EUR (wzrost w eksporcie o 2,9%, a w imporcie o 2,1%). Dodatnie saldo wyniosło 3 918,3 mln EUR wobec 2 345,3 mln EUR w 2015 roku.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 127 074,1 mln zł (minus 32 381,4 mln USD, minus 29 225,1 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 12 857,8 mln zł (minus 3 294,8 mln USD, minus 2 976,7 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 156 939,6 mln zł (40 051,5 mln USD, 36 120,1 mln EUR), w  tym  z  krajami  UE saldo  osiągnęło poziom 159 643,7 mln zł (40 745,2 mln USD, 36 744,9 mln EUR).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,3% (w tym UE 79,8%), a w imporcie –68,2% (w tym UE 61,2%), wobec odpowiednio 85,7% (w tym UE 79,4%) i 66,9% (w tym UE 60,0%)  w  2015 roku.

Do góry

Newsletter