Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
sty

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018 roku

W publikacji prezentowane są dane dotyczące wielkości i struktury kapitału (w tym kapitału zagranicznego) zaangażowanego w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego, kraju jego pochodzenia oraz podstawowe wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące działalność prowadzoną przez te podmioty.
Czytaj dalej
30
sty

Pogłowie bydła według stanu w grudniu 2019 roku

Według wstępnych danych pogłowie bydła w grudniu 2019 r. liczyło 6 260,9 tys. sztuk, i było wyższe o 1,3% w stosunku do grudnia ubiegłego roku. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach bydła. Największy wystąpił w grupie cieląt o 2,4. Obniżenie pogłowia odnotowano jedynie w grupie krów o 0,6%.
Czytaj dalej
30
sty

Pogłowie świń według stanu w grudniu 2019 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w grudniu 2019 r. liczyło 11 215,5 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost o 1,7%. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. Największy był w grupie warchlaków o 3,4%.
Czytaj dalej
30
sty

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2018 roku

W publikacji prezentowane są dane dla podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans. Dla przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w tym dla przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego, prezentowane dane obejmują szczegółowe informacje bilansowe, tj. wielkość i strukturę majątku (aktywa), źródła jego finansowania (pasywa), dane z rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w styczniu koniunkturę korzystniej niż w grudniu ub.r.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu 2020 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w styczniu koniunkturę korzystniej niż przed miesiącem. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej pesymistyczne opinie formułują firmy prowadzące działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
sty

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Katowicach 2020

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2020 roku.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – styczeń 2020 r.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (grudzień 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w grudniu 2019 r.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w styczniu 2020 r.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w grudniu ubiegłego roku. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji budownictwo, największy spadek – w sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - grudzień 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu br. oceniają koniunkturę lepiej niż w grudniu ub.r. Największy wzrost wskaźnika zanotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
30
sty

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Styczeń 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Przedsiębiorcy z niemal wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w styczniu koniunkturę korzystniej niż w grudniu ub.r. W handlu hurtowym odnotowano największy wzrost ocen w tym zakresie.
Czytaj dalej
30
sty

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter