Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

23
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2021 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2021 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
23
gru

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu listopada 2021 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu listopada 2021 r.
Czytaj dalej
23
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (grudzień 2021)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2021

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
23
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2021 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie I-IX 2021 roku

Wyniki finansowe instytucji kultury za trzy kwartały 2021 r. wzrosły w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 5,3%. Nakłady inwestycyjne zmniejszyły się o 8,7%.
Czytaj dalej
23
gru

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans.
Czytaj dalej
23
gru

Produkcja wyrobów przemysłowych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się / zwalczaniem COVID-19 w listopadzie 2021 r.

W listopadzie 2021 r. podmioty gospodarcze uczestniczące w miesięcznym badaniu produkcji wyrobów przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób sprawozdały, że wyprodukowały 779 005 sztuk maseczek ochronnych stosowanych w medycynie oraz 6 725 122 sztuk maseczek ochronnych pozostałych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2019 r. wyniosła 2293199 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2018 r. zwiększyła się o 8,1%, a licząc w cenach stałych – o 4,7%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 226378 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost większy niż przeciętnie w kraju, odpowiednio o 8,7% w cenach bieżących i o 5,1% w cenach stałych.
Czytaj dalej
23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2019 r. wartość wytworzonego w województwie mazowieckim produktu krajowego brutto wyniosła 523 421 mln zł. W porównaniu z 2018 r. była wyższa w cenach bieżących o 9,5%. Wzrost PKB odnotowano we wszystkich podregionach.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter