Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

16
kwi

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2017 roku

Według stanu na koniec grudnia 2017 r. w rejestrze REGON wpisanych było 1453,2 tys. podmiotów gospo-darki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygra-nicznych na terenie Polski, co stanowiło 33,7% ogólnej liczby podmiotów w kraju (4309,8 tys.). W porównaniu z 2016 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 18,5 tys., tj. o 1,3% (w kraju o 1,7%), a w odniesieniu do 2012 r. odnotowano wzrost o 82,8 tys. – tj. o 6,0% (w kraju o 8,4%).
Czytaj dalej
16
kwi

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2014-2017

Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.) za lata 2014–2017
Czytaj dalej
16
kwi

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012-2017

Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2012–2017 wyniosła 118,9.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

Brak publikacji.

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

16
kwi

Wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski

Szeregi czasowe wskaźników inflacji bazowej.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter