Release calendar

View QR Code A A A save as pdf print

Publications of the Statistics Poland

No publications.

Publications of statistical offices

8
Oct

Statistical Picture of the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis in 2017 -2019

Statistical Office in Katowice

The brochure presents a set of information and statistical data characterizing Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis, its structure, tasks, organization and socio-economic potential against the background of the voivodship and the country. The study has a graphical and tabular form; comments and diagrams are complementary information. Maps and graphs show the internal diversity of the Metropolis and present the distribution and intensity of selected phenomena. W każdym dziale zamieszczono jednolite przekrojowo zestawienia tabelaryczne, prezentujące dane statystyczne i wskaźniki dla województwa oraz obszaru GZM. Uzupełnienie części analitycznej opracowania stanowią tablice tematyczne, ukazujące zróżnicowanie wewnętrzne aglomeracji. Kilkuletnia retrospekcja przyjęta w tablicy przeglądowej pozwala zaobserwować dynamikę i kierunki zachodzących zmian. Materiał wzbogacono częścią graficzną w postaci map i wykresów. Dla celów porównawczych Górnośląski Związek Metropolitalny zaprezentowano również na tle innych obszarów metropolitalnych w Polsce.
Read more

Publications outside official statistics

No publications.
up

Newsletter