Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Intrastat

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj


Prowadzisz wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej?
Zapoznaj się z systemem INTRASTAT!

 


Wartości progów statystycznych na 2023 r. w systemie INTRASTAT

Wartości progów statystycznych na 2022 r. w systemie INTRASTAT


Informujemy, że została zaktualizowana Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT oraz termin składania zgłoszeń INTRASTAT. Nową wersję Instrukcji można znaleźć na naszej stronie lub na portalu PUESC w zakładce Usługi > Cło, granica i statystyka > Statystyka UE (Intrastat) > Złóż zgłoszenie INTRASTAT > Powiązane dokumenty (zalecenia, instrukcje), nowa wersja Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT opublikowana jako wersja 1.15 z 27 lipca 2022 roku - https://puesc.gov.pl/uslugi/zloz-zgloszenie-intrastat/#POWIAZANEDOKUMENTY.

Najistotniejsza zmiana dotyczy obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów handlowych obejmujących wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO). Obowiązek ten dotyczy podmiotów zobowiązanych bez względu na to, czy dokonują, czy też nie dokonują rozliczenia podatku VAT za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS).

Jeżeli są Państwo zarejestrowani jako podatnicy VAT w Polsce, po przekroczeniu podstawowego progu statystycznego (z uwzględnieniem obrotów obejmujących podstawę opodatkowania z deklaracji podatkowej WSTO OSS), powinni Państwo wszystkie transakcje, które podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu deklarować w zgłoszeniach INTRASTAT.

Nowa wersja Instrukcji uwzględnia również zmiany wynikające z nowelizacji miejsc publikacji niektórych aktów prawnych.


Ponadto, informujemy że począwszy od zgłoszeń za sierpień 2022 roku powracamy do obowiązku składania zgłoszeń INTRASTAT do 10 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

Jeżeli są Państwo zobowiązani do składania zgłoszeń INTRASTAT, dane statystyczne o obrotach towarowych między krajami Unii Europejskiej za sierpień powinny zostać zadeklarowane do 10 września 2022 roku.

Obowiązek ten wynika z postanowień § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2258).


Od 1 stycznia 2021 roku obrót towarowy z Wielką Brytanią (za wyjątkiem Irlandii Północnej), nie podlega zgłoszeniom INTRASTAT tylko jest objęty formalnościami celnymi.

Irlandia Północna jest traktowana jest jako część obszaru celnego Unii Europejskiej (podstawa prawna: podstawa prawna: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa  krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 334/2 z 13.10.2020 r.)), tzn. obrót towarowy z Irlandią Północną powinien być deklarowany w zgłoszeniach INTRASTAT pod kodem kraju XI.


Ministerstwo Finansów opublikowało „Komunikat z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie”.

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej. Przepisy wprowadzają obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie.

Chcąc z wyprzedzeniem przygotować rynek do przedmiotowej zmiany już od 1 lipca 2021 roku zostanie zapewniona prawna i techniczna możliwość podawania ww. informacji w zgłoszeniach INTRASTAT. Program ist@t do generowania zgłoszeń INTRASTAT oraz formularz zgłoszenia INTRASTAT, dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zostaną dostosowane do wprowadzanej zmiany.

Informacja na puesc.gov.plObecność Polski w Unii Europejskiej oznacza obowiązek sprawozdawczy podmiotów prowadzących wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli na przekazywaniu Krajowej Administracji Skarbowej, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

System INTRASTAT obowiązuje w Polsce od 1 maja 2004 r.

Ponadto dodatkowe informacje na temat obrotów z UE można znaleźć: https://puesc.gov.pl/Zajrzyj również na stronę internetową Ministerstwa Finansów.


UWAGA!

1. Na rok 2022 ustalone są następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

  • próg podstawowy:

dla przywozu 4.000.000 zł
dla wywozu 2.000.000 zł

  • próg szczegółowy:

dla przywozu 65.000.000 zł
dla wywozu 120.000.000 zł

Ich wysokość w stosunku do 2021 r. uległa zmianie w progu szczegółowym w wywozie, pozostałe progi nie uległy zmianie.
 

2. Nomenklatura Scalona ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 385/1 z dnia 29.10.2021 r.) i klucze przejścia.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2159 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 431/34 z dnia 21.12.2020 r.)


3. Od dnia 1 marca 2017 r. organem właściwym w sprawach zgłoszeń INTRASTAT jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  w Szczecinie.


Zgłoszenia INTRASTAT należy przesyłać na adres:

Izba Administracji Skarbowej  w Szczecinie
Wydział INTRASTAT

Lubieszyn 11i
72-002 Dołuje
telefon wg rodzaju problemu i numeru NIP dostępny w zakładce Adres komórki do zgłoszeń INTRASTAT
fax: 91 425-16-73
e-mail:  


Ponadto Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie przejmuje sprawy wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej dotyczące zgłoszeń INTRASTAT.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Do góry

Newsletter