Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Intrastat

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj


Prowadzisz wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej?
Zapoznaj się z systemem INTRASTAT!

 


Wartości progów statystycznych na 2022 r. w systemie INTRASTAT


Od 1 stycznia 2021 roku obrót towarowy z Wielką Brytanią (za wyjątkiem Irlandii Północnej), nie podlega zgłoszeniom INTRASTAT tylko jest objęty formalnościami celnymi.

Irlandia Północna jest traktowana jest jako część obszaru celnego Unii Europejskiej (podstawa prawna: podstawa prawna: Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa  krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych (Dz. Urz. UE L 334/2 z 13.10.2020 r.)), tzn. obrót towarowy z Irlandią Północną powinien być deklarowany w zgłoszeniach INTRASTAT pod kodem kraju XI.


Ministerstwo Finansów opublikowało „Komunikat z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie”.

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej. Przepisy wprowadzają obowiązek podawania informacji o kraju pochodzenia towarów w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie.

Chcąc z wyprzedzeniem przygotować rynek do przedmiotowej zmiany już od 1 lipca 2021 roku zostanie zapewniona prawna i techniczna możliwość podawania ww. informacji w zgłoszeniach INTRASTAT. Program ist@t do generowania zgłoszeń INTRASTAT oraz formularz zgłoszenia INTRASTAT, dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zostaną dostosowane do wprowadzanej zmiany.

Informacja na puesc.gov.plObecność Polski w Unii Europejskiej oznacza obowiązek sprawozdawczy podmiotów prowadzących wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli na przekazywaniu Krajowej Administracji Skarbowej, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji na temat obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty.

System INTRASTAT obowiązuje w Polsce od 1 maja 2004 r.

Ponadto dodatkowe informacje na temat obrotów z UE można znaleźć: https://puesc.gov.pl/Zajrzyj również na stronę internetową Ministerstwa Finansów.


UWAGA!

1. Na rok 2022 ustalone są następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

  • próg podstawowy:

dla przywozu 4.000.000 zł
dla wywozu 2.000.000 zł

  • próg szczegółowy:

dla przywozu 65.000.000 zł
dla wywozu 120.000.000 zł

Ich wysokość w stosunku do 2021 r. uległa zmianie w progu szczegółowym w wywozie, pozostałe progi nie uległy zmianie.
 

2. Nomenklatura Scalona ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 385/1 z dnia 29.10.2021 r.) i klucze przejścia.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2159 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 431/34 z dnia 21.12.2020 r.)


3. Od dnia 1 marca 2017 r. organem właściwym w sprawach zgłoszeń INTRASTAT jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  w Szczecinie.


Zgłoszenia INTRASTAT należy przesyłać na adres:

Izba Administracji Skarbowej  w Szczecinie
Wydział INTRASTAT

Lubieszyn 11i
72-002 Dołuje
telefon wg rodzaju problemu i numeru NIP dostępny w zakładce Adres komórki do zgłoszeń INTRASTAT
fax: 91 425-16-73
e-mail:  


Ponadto Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie przejmuje sprawy wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej dotyczące zgłoszeń INTRASTAT.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Do góry

Newsletter