Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2023 roku

15.03.2023
Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2023 r. wyniosły w cenach bieżących 131,1 mld PLN w eksporcie oraz 124,3 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,8 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 0,7 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku eksport wzrósł o 12,0%, a import o 5,6%.
Czytaj dalej

Porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Centrum Unijnych Projektów Transportowych

14.03.2023
14 marca br. dr Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Pani Joanna Lech Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali Porozumienie o współpracy na rzecz zapewnienia danych statystycznych na potrzeby Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe instytucji kultury w 2022 roku - dane wstępne

14.03.2023
W 2022 r. wyniki finansowe instytucji kultury wzrosły w porównaniu z uzyskanymi w poprzednim roku. Przychody ogółem wzrosły o 18,1%, a nakłady inwestycyjne o 25,1%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za czwarty kwartał 2022 roku

13.03.2023
W 4 kwartale 2022 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 1,1%. W porównaniu do 4 kwartału 2021 r. wzrosły o 8,0%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo w 2022 roku

13.03.2023
W 2022 r., w porównaniu do roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania oraz powierzchni budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2023

10.03.2023
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - luty 2023

10.03.2023
Według stanu na koniec lutego 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 011,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej (3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).
Czytaj dalej

9 marca – Dzień Statystyki Polskiej

09.03.2023
Dzień Statystyki Polskiej został ustanowiony przez Radę Główną Polskiego Towarzystwa Statystycznego i Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Data nie jest przypadkowa - upamiętnia pierwszy na ziemiach polskich spis powszechny uchwalony 9 marca 1789 r. przez Sejm Czteroletni.
Czytaj dalej
1    115  116  117  118  119  120  121  122  123    287
Do góry

Newsletter